Những điểm mới và lý thú trong sản phẩm Data Studio Developer 2.1 của IBM

Thấu hiểu ứng dụng hơn và tăng năng suất

From the developerWorks archives

Sonali Surange and Zeus Courtois

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Khám phá sản phẩm IBM® Data Studio Developer 2.1 sẽ giúp đỡ bạn hiểu tốt hơn các ứng dụng cơ sở dữ liệu của mình như thế nào. Thấy được cách triển khai mới của Data Studio Developer có thể cải thiện năng suất của bạn và tăng cường sự hợp tác giữa các chuyên viên phát triển và các quản trị viên cơ sở dữ liệu như thế nào. Hãy theo các kịch bản trong bài báo này và trải nghiệm cách sử dụng Data Studio Developer 2.1 để làm được nhiều hơn, dễ dàng hơn và hiểu thấu công việc hơn. .

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=383663
ArticleTitle=Những điểm mới và lý thú trong sản phẩm Data Studio Developer 2.1 của IBM
publish-date=05202009