Những điểm mới và lý thú trong sản phẩm Data Studio Developer 1.2 của IBM

Cải thiện chất lượng dịch vụ và thời gian đưa ra thị trường của các ứng dụng Java

From the developerWorks archives

Sonali Surange, Rafael Coss, and Vijay Bommireddipalli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Sản phẩm Data Studio Developer IBM® phiên bản 1.2 tăng tốc quá trình phát triển và tăng cường khả năng kiểm soát đối với một phạm vi rất đa dạng các ứng dụng. Dù bạn là một chuyên viên phát triển hay là một quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) hướng ứng dụng, sản phẩm Data Studio Developer có nhiều đặc tính mới, có thể giúp cho công việc của bạn được nhanh chóng và dễ dàng hơn, bao gồm các khả năng độc nhất vô nhị về cô lập vấn đề và phân tích tác động, khả năng nâng lên SQL tĩnh cho bất kỳ ứng dụng JDBC hiện tại nào, khả năng cải thiện việc phát triển và quản trị SQL tĩnh, các dịch vụ Web và nhiều hơn thế nữa. Bài báo này sẽ nêu bật các đặc tính ấy trong phiên bản sản phẩm này để giúp đỡ bạn đơn giản hóa những nhiệm vụ phức tạp của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=383062
ArticleTitle=Những điểm mới và lý thú trong sản phẩm Data Studio Developer 1.2 của IBM
publish-date=05202009