Phát triển ứng dụng Android với thư viện InfoSphere Business Glossary REST API

From the developerWorks archives

Benny Halberstadt and Nancy Navarro

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 10 2013

IBM® InfoSphere® Business Glossary (Từ điển kinh doanh InfoSphere của IBM) cho phép người dùng tạo, quản lý và chia sẻ một hệ phân loại và vốn từ vựng doanh nghiệp. InfoSphere Business Glossary bao gồm một REST API giúp cho nội dung từ điển dễ tiếp cận hơn bằng cách cho phép phát triển các ứng dụng tùy chọn dựa trên các nhu cầu cụ thể. API vẫn được cập nhật bằng việc phát hành ra các phiên bản InfoSphere Business Glossary nối tiếp nhau. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về việc làm thế nào để phát triển một ứng dụng Android linh động sử dụng IBM InfoSphere Business Glossary REST API. Ứng dụng sẽ cho phép người dùng tìm kiếm các thuật ngữ, kiểm tra chi tiết thuật ngữ rồi liên lạc với tác giả qua điện thoại và ứng dụng email sẵn có trên thiết bị Android. Mục tiêu dành cho người dùng IBM InfoSphere Business Glossary là vận dụng kiến thức đạt được thông qua việc xây dựng ứng dụng mẫu này để truyền cảm hứng cho việc sử dụng REST API tạo nên các ứng dụng của riêng bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=949484
ArticleTitle=Phát triển ứng dụng Android với thư viện InfoSphere Business Glossary REST API
publish-date=10222013