Hướng dẫn kết nối InfoSphere Information Server với DB2 cho dòng System i

Hướng dẫn từng bước

From the developerWorks archives

Simon Yao and Kevin Cao

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 08 2013

IBM® Information Server hỗ trợ việc lấy và viết dữ liệu đến DB2 cho System i. Chương trình này sẽ giúp bạn vượt quá khó khăn khi cài đặt kết nối từ Information Server tới DB2 cho dòng System i, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ từng bước từ việc kiểm tra các thông tin và các chi tiết nhỏ nhất giúp bạn kết nối tới DB2 cho dòng System i đồng thời giúp bạn hiểu rõ về các vai trò của DataStage.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=943054
ArticleTitle=Hướng dẫn kết nối InfoSphere Information Server với DB2 cho dòng System i
publish-date=08302013