Big Data nguồn mở, Phần 1, Hướng dẫn Hadoop: Tạo ứng dụng Hello World với Java, Pig, Hive, Flume, Fuse, Oozie và Sqoop với Informix, DB2 và MySQL

Bắt đầu tìm hiểu Hadoop và các cơ sở dữ liệu yêu thích của bạn

Marty Lurie

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 03 2013

Bài này tập trung vào việc giải thích Big Data và cung cấp các ví dụ đơn giản về Hadoop, ứng dụng nguồn mở chuyên dùng để phân tích Big Data. Bạn sẽ vui mừng khi biết rằng Hadoop KHÔNG PHẢI là để thay thế cho Informix® hoặc DB2®, nhưng trong thực tế Hadoop chạy rất tốt với cơ sở hạ tầng hiện có. Có rất nhiều thành phần trong họ Hadoop và bài này sẽ đi sâu vào các ví dụ mẫu cụ thể để cho thấy các khả năng của nó. Hãy thử chạy các ví dụ mẫu trên máy tính của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=861824
ArticleTitle=Big Data nguồn mở, Phần 1: Hướng dẫn Hadoop: Tạo ứng dụng Hello World với Java, Pig, Hive, Flume, Fuse, Oozie và Sqoop với Informix, DB2 và MySQL
publish-date=03192013