Xây dựng các kho dữ liệu trong lĩnh vực truyền thông xã hội bằng cách sử dụng các công cụ khai phá văn bản của SPSS

From the developerWorks archives

Kimberly Chulis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 02 2013

Sự gia tăng của môi trường truyền thông xã hội đã làm thay đổi cách kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Các khách hàng ngày càng hứng thú với mạng internet, tham gia trò chuyện, yêu cầu được tư vấn và thực hiện các so sánh về giá cả, chất lượng và có ảnh hưởng đến những khách hàng khác. Những hành vi mức-cá nhân này được nhúng trong dữ liệu thô của môi trường truyền thông xã hội, biểu thị sở thích, lịch sử mua hàng, các sự kiện cuộc sống quan trọng, tâm trạng của người tiêu dùng, nhân vật nổi tiếng của nhãn hàng và các thuộc tính khác, đều có thể nhận được thông qua việc khai phá văn bản và đã lưu trữ trong một kho dữ liệu môi trường truyền thông xã hội

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Industries
ArticleID=859852
ArticleTitle=Xây dựng các kho dữ liệu trong lĩnh vực truyền thông xã hội bằng cách sử dụng các công cụ khai phá văn bản của SPSS
publish-date=02282013