Tìm hiểu công nghệ IBM

From the developerWorks archives

Võ Bá Lộc

Last updated: 01 04 2013|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 03 2013

Đây là cuộc thi được tổ chức hàng tuần dưới hình thức trắc nghiệm nhằm tạo một sân chơi giúp cộng đồng IT vừa tìm hiểu thêm về công nghệ IBM, vừa nhận những phần quà từ ban tổ chức.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=
ArticleID=861644
ArticleTitle=Tìm hiểu công nghệ IBM
publish-date=04012013