Thiết kế giải pháp trên IBM SmartCloud Enterprise, Các bài thực hành và các công cụ tốt nhất

Quản lý điện toán đám mây cho doanh nghiệp CNTT hiệu quả hơn

Alex Amies, Alexei Karve, Andrzej Kochut, Hidayatullah Shaikh, Qiangguo Tong, Randy Rendahl, and Scott Peddle

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2013

Một gói phần mềm là một tập hợp các tập tin cài đặt phần mềm, tập tin cấu hình, và siêu dữ liệu có thể được triển khai trên một đối tượng máy ảo.Trong bài viết này đầu tiên của một loạt các tác giả trình bày một cái nhìn tổng quan của gói phần mềm và các khái niệm quản lý image, giải thích các mô hình tài nguyên, so sánh nền tảng này để quản lí các gói phần mềm nền tảng khác, thảo luận về trường hợp sử dụng, và khảo sát các công cụ có sẵn. Các khái niệm được minh họa bằng việc sử dụng một ứng dụng máy tính tiết kiệm năng lượng.

Loạt bài này mô tả việc sử dụng các gói phần mềm, quản lý image, và các công cụ khác trên IBM® SmartCloud Enterprise để giải quyết vấn đề thực tế trong quản lý doanh nghiệp CNTT.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=939464
ArticleTitle=Thiết kế giải pháp trên IBM SmartCloud Enterprise: Các bài thực hành và các công cụ tốt nhất
publish-date=07312013