Lựa chọn dịch vụ đám mây PaaS tốt nhất theo nhu cầu của bạn

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu lựa chọn một nền tảng đám mây từ nhiều lựa chọn khác nhau

From the developerWorks archives

John Rhoton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 02 2013

Nền tảng là một Dịch vụ (PaaS) thường được coi là một trong ba mô hình phân phối dịch vụ chính cho điện toán đám mây. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng đám mây cũng như việc phân bổ tài nguyên đơn giản, co giãn và một loạt công cụ và dịch vụ. Tuy nhiên, thuật ngữ này che dấu sự khác biệt rất lớn có trong các nền tảng đám mây. Tác giả xem xét một số nền tảng đám mây hàng đầu và đưa ra hướng dẫn cho các trường hợp sử dụng mà các nền tảng này có thể giải quyết được.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=861324
ArticleTitle=Lựa chọn dịch vụ đám mây PaaS tốt nhất theo nhu cầu của bạn
publish-date=02132013