Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 1: Tạo các gói phần mềm cho máy ảo với ICCT

Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cách tạo ra các gói phần mềm cho các máy ảo (VM), tạo và thiết lập Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh) của IBM® trên SmartCloud và lấy ra và cập nhật các gói phần mềm. ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise. Phần 2 mô tả các bước để bắt giữ lại một ảnh riêng tư mới với gói phần mềm đã thêm vào trong Phần 1.

Alexei Karve, Kỹ sư phần mềm cao cấp, IBM Research

Alexei Karve là kỹ sư phần mềm cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu Thomas J Watson của IBM. Ông là thành viên của nhóm thiết kế về SmartCloud Enterprise tập trung vào các gói phần mềm và VPN/VLAN cho các hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ đám mây. Alexei có nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ hỗ trợ hoạt động, ảo hóa và Trình quản lý cung ứng Tivoli (Tivoli Provisioning Manager) . Ông đã trải qua quá trình làm việc lâu dài và đa dạng trong lĩnh vực quản lý hệ thống kể từ khi gia nhập IBM vào năm 1993.Alex Amies, Kỹ sư phần mềm cao cấp, IBM

Ảnh của Alex AmiesAlex Amies là kỹ sư phần mềm cao cấp tại phòng thí nghiệm phát triển GTS của IBM tại Trung Quốc. Ông hiện là kiến trúc sư tham gia thiết kế IBM SmartCloud Enterprise. Trước đây, ông đã làm kiến trúc sư và nhà phát triển về các sản phẩm bảo mật và đám mây trong các nhóm khác của IBM.Scott Peddle, Nhà phát triển tư vấn phần mềm, IBM Japan

Ảnh của Scott PeddleScott Peddle là một nhà phát triển phần mềm tư vấn về IBM SmartCloud Enterprise. Scott lãnh đạo các dự án tập trung vào việc tích hợp Rational Asset Manager trong một môi trường đám mây. Ông có kinh nghiệm về lãnh đạo dự án để tích hợp các công cụ WebSphere BPM, chẳng hạn như WebSphere Business Modeler và WebSphere Integration Developer qua Rational Asset Manager. Scott cũng là kỹ sư phát hành cho các sản phẩm xây dựng và thiết kế Rational, như Rational Software Architect và Rational Application Developer.Hidayatullah Shaikh, Nhân viên kỹ thuật cao cấp, IBM Corporation

Shaikh là một Nhà sáng chế xuất sắc của IBM và người lãnh đạo kỹ thuật về các sản phẩm Business Support Systems cho IBM SmartCloud Enterprise và Enterprise+, ông làm việc tại Hoa Kỳ.Qiangguo Tong, Kỹ sư tư vấn phần mềm, IBM Corporation

Qiang Guo Tong gia nhập IBM vào năm 2004. Ông là một trong những nhà lãnh đạo nhóm phát triển IBM SmartCloud Enterprise chịu trách nhiệm về việc tạo các tính năng mới. Ông cũng là kiến trúc sư giải pháp hỗ trợ toàn cầu hóa về SmartCloud. Ông có chuyên môn kỹ thuật về công nghệ toàn cầu hóa và công nghệ JavaEE. Ông đã có hơn 8 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web dựa trên kiến trúc JavaEE và tập trung vào các công nghệ web 2.0 như Dojo, JSON-RPC.Pan Xia Zou, Kỹ sư phần mềm, IBM

Pan Xia Zou là Kỹ sư phần mềm nhân viên tại IBM và là kiến trúc sư tự động hóa xây dựng và triển khai về IBM SmartCloud Enterprise.22 03 2013

Bài này cung cấp một tổng quan về ICCT của IBM và trình bày cách tạo ra và duy trì các gói phần mềm trên IBM SmartCloud Enterprise. Qua ví dụ, nó mô tả các bước để tạo ra một gói phần mềm cho Google Chrome bao gồm định nghĩa siêu dữ liệu cho gói phần mềm Chrome, thêm kịch bản lệnh cài đặt và đăng ký nó trên SmartCloud Enterprise. Bạn cần có hiểu biết cơ bản về các khái niệm đám mây. Để thử làm theo các bước trong bài này, bạn cần có một tài khoản người dùng trên IBM SmartCloud Enterprise.

Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh (ICCT)

ICCT trên SmartCloud là một ứng dụng web để đơn giản hóa và tự động hóa việc tạo ra ảnh máy ảo. ICCT được tạo ra như là một ảnh để có thể cung cấp nó trên SmartCloud.

ICCT trên SmartCloud phân loại các nhiệm vụ được thực hiện trong vòng đời của ảnh ảo theo vai trò:

 • Vai trò chuyên gia hệ điều hành: Tạo ra các ảnh cơ sở cho các hệ điều hành để vai trò trình xây dựng (builder) ảnh ảo sử dụng làm điểm khởi đầu. Các ảnh cơ sở đại diện cho cấu hình hệ điều hành tiêu chuẩn, các thỏa thuận cấp phép và các chính sách bảo mật của một doanh nghiệp.
 • Vai trò chuyên gia phần mềm: Tạo các gói phần mềm, các tài sản có thể sử dụng lại có chứa các sản phẩm hoặc các thành phần phần mềm.
 • Vai trò trình xây dựng ảnh: Lắp ráp các ảnh cơ sở và một hoặc nhiều gói phần mềm để tạo ra các khuôn mẫu ảnh ảo.
 • Vai trò trình triển khai ảnh (deployer): Chỉ rõ các tham số đặc trưng của cá thể và cung cấp một cá thể trong SmartCloud.

ICCT hỗ trợ giai đoạn tạo ra gói phần mềm, các giai đoạn tạo và triển khai trong vòng đời ảnh ảo.

Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu việc tạo gói phần mềm, tạo ảnh ảo và triển khai ảnh ảo.

Tạo gói phần mềm

Chuyên gia phần mềm có tính linh hoạt cao trong việc định nghĩa các gói và lựa chọn mức chi tiết của một gói phần mềm. Nó gói gọn các nhiệm vụ cài đặt và cấu hình của một hoặc nhiều sản phẩm vào trong một container đơn giản. ICCT giúp người dùng trong việc thiết lập các phụ thuộc, các điều kiện tiên quyết, các quy tắc tường lửa và thu gom các kịch bản lệnh và các tệp nhị phân lại với nhau thành một gói phần mềm.

Chuyên gia phần mềm phải quyết định nơi đóng gói phương tiện cài đặt. Tất cả các tệp gắn với các hoạt động của một gói được tải lên và được lưu trữ trong một tài sản gói phần mềm có khả năng kết hợp trong Rational® Asset Manager (RAM - Trình quản lý tài sản Rational). Cấu trúc thư mục của tài sản gói bảo đảm rằng tất cả các tệp gắn với một hoạt động được lưu trữ trong cùng một thư mục con. Cấu trúc này ngăn cản các xung đột khi các tệp gắn với các hoạt động khác nhau nhưng lại có cùng tên.

Việc đóng gói phương tiện cài đặt sản phẩm trong gói phần mềm thường có nghĩa là phải chuyển tải các dung lượng gói lớn trong quá trình đồng bộ hóa. Phương tiện cài đặt sản phẩm có thể được đặt trên một máy chủ web bên ngoài và được lấy ra bằng cách sử dụng wget hoặc nó có thể được NFS (Hệ thống tệp mạng) lắp đặt.

Sử dụng các tab Install và Configuration trong ICCT để xử lý cài đặt và cấu hình gói cho các sản phẩm:

 • Tab Install: Chuyên gia phần mềm có thể định nghĩa các kịch bản lệnh để chạy trong lúc xây dựng ảnh ảo. Ngăn này có thể bao gồm các kịch bản lệnh và các tệp nhị phân cài đặt sản phẩm truyền thống.
 • Tab Configuration: Chuyên gia phần mềm có thể định nghĩa các kịch bản lệnh cấu hình cần được sao chép vào ảnh ảo trong lúc xây dựng nhưng không thực hiện chúng cho đến khi triển khai ảnh ảo. Các kịch bản lệnh cấu hình này có thể bao gồm các kịch bản lệnh cấu hình truyền thống hoặc các kịch bản lệnh để cấu hình lại một cấu hình mặc định vừa được áp dụng trong hoạt động cài đặt.
 • Tab Reset (Thiết lập lại): Là nơi đặt một kịch bản lệnh để làm sạch các tệp ghi nhật ký hoặc các tệp tạm thời được tạo ra trong quá trình đồng bộ hóa. ICCT chạy kịch bản lệnh này trong quá trình bắt giữ lại.
 • Tab Firewall (Tường lửa): Là nơi đặt nhiều gói phần mềm để cung cấp các dịch vụ cho các trình khách từ xa; ví dụ, HTTP Server của IBM cung cấp một máy chủ web. Để truy cập thành công vào các dịch vụ như vậy, việc cài đặt và cấu hình sản phẩm có thể cần bật tính năng truy cập mạng. Chuyên gia phần mềm phải quy định một tập các cổng dịch vụ gửi đến cần mở và cho phép truy cập các dịch vụ. Ví dụ, một gói phần mềm cho máy chủ HTTP của IBM có thể yêu cầu mở cổng quản trị (8008) và các cổng dịch vụ (80, 443).

Một nhiệm vụ then chốt mà chuyên gia phần mềm phải thực hiện là viết các kịch bản lệnh cài đặt, cấu hình và thiết lập lại để chạy chúng trong quá trình tạo ảnh ảo và triển khai. ICCT dựa vào các kịch bản lệnh để:

 1. Thực hiện cài đặt và cấu hình phần mềm và các thành phần phần mềm trong gói.
 2. Cho phép gói phần mềm đó sử dụng các tham số triển khai để tùy chỉnh phần mềm của nó trong quá trình triển khai.
 3. Làm sạch bất cứ trạng thái nào được tạo ra trong quá trình cài đặt và cấu hình bó trước khi bắt giữ lại một ảnh ảo đã cài đặt bó này trong đó.

ICCT dựa trên thông tin phản hồi từ các kịch bản lệnh để xác định xem một hoạt động đã được thực hiện thành công chưa. Một chuyên gia phần mềm phải hiểu rõ rằng ICCT coi một mã thoát ra bằng 0 là thành công; coi bất kỳ mã thoát ra khác nào đều là thất bại.

Tạo ảnh ảo

Giai đoạn tạo lập trong vòng đời ảnh ảo xảy ra khi tổng hợp, đồng bộ hóa và bắt giữ lại một ảnh ảo. Các bước liên quan như sau:

 • Tổng hợp: Trong bước này của giai đoạn tạo ảnh ảo, một hướng dẫn chế biến gọi là thiết kế ảnh được đặt ra khi tạo ảnh ảo với một tên mới và phiên bản mới. Một ảnh cơ sở và một hoặc nhiều gói được chọn để thêm vào hướng dẫn đó để làm cho nó trở thành tùy chỉnh.
 • Đồng bộ hóa: Bản thiết kế ảnh được chuyển đổi thành một cá thể máy ảo tạm thời. Máy ảo được tạo ra và các gói phần mềm được cài đặt. Mỗi kịch bản lệnh cài đặt của gói phần mềm được thực hiện để âm thầm cài đặt phần mềm bó trên máy ảo tạm thời. Các kịch bản lệnh cấu hình và thiết lập lại được sao chép vào máy ảo để sau đó chạy theo tiến trình.
 • Bắt giữ lại: Đây là tiến trình khi ảnh cùng với các gói phần mềm được cài đặt sẵn trên cá thể tạm thời được bắt giữ lại như một ảnh riêng. ICCT chạy kịch bản thiết lập lại cho mỗi gói trong ảnh ảo và thiết lập lại hệ điều hành và cho phép SmartCloud hoàn thành việc bắt giữ lại. Cuối cùng, sau khi SmartCloud đã hoàn thành việc bắt giữ lại, ICCT cập nhật tệp cấu trúc liên kết ngữ nghĩa trong RAM.

Triển khai ảnh ảo

Giai đoạn triển khai trong vòng đời ảnh ảo bắt đầu khi một trình triển khai ảnh cung cấp một cá thể máy ảo từ một ảnh riêng đã tạo ra trong giai đoạn tạo ảnh ảo. Giai đoạn này có các bước sau đây:

 • Cấu hình: Trình triển khai ảnh chỉ rõ các tham số đặc trưng của cá thể cho các ảnh ảo đang được triển khai. Các tham số triển khai ảnh gắn với phần mềm gói như ID (mã định danh), mật khẩu của người dùng hoặc cổng (có thể được cấu hình trên cơ sở từng cá thể một) cũng được thu gom.
 • Cung cấp: SmartCloud cung cấp cá thể và máy ảo trong chế độ hoạt động. Khi khởi động hệ điều hành lần đầu tiên, gói phần mềm bắt đầu giai đoạn kích hoạt.
 • Kích hoạt: Công cụ kích hoạt (Activation Engine) nhận các giá trị triển khai và gọi các kịch bản lệnh cấu hình thích hợp. Gói phần mềm và các thành phần của nó sử dụng các giá trị do trình triển khai ảnh cung cấp để tự cấu hình lại. Công cụ kích hoạt là một thành phần ICCT được cài đặt vào một ảnh cơ sở trong tiến trình mở rộng ảnh cơ sở. ICCT mở rộng tất cả ảnh ảo để chứa một gói hỗ trợ. Nếu vẫn chưa có gói đó, ICCT sẽ thêm vào một gói hỗ trợ khi lần đầu tổng hợp thiết kế ảnh ảo.

Hình 1 trình bày tổng quan về vòng đời ảnh ảo với việc thực hiện các nhiệm vụ theo từng vai trò.

Hình 1. ICCT hỗ trợ vòng đời ảnh ảo
ICCT hỗ trợ vòng đời ảnh ảo

Bây giờ chúng ta hãy xem xét việc tạo và thiết lập ICCT trên SmartCloud.


Tạo và thiết lập ICCT trên SmartCloud

Sử dụng một ví dụ đơn giản là cài đặt Google Chrome, chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn đã mô tả ở trên.

 1. Đăng nhập vào SmartCloud và tạo một cá thể ICCT bằng cách chọn ảnh của IBM Image Construction and Composition Tool. Sau khi đã cung cấp cá thể này, hãy kết nối vào https://<ICCT IP Address>/ và đăng nhập bằng id người dùng (userid) và mật khẩu được cung cấp trong tiến trình triển khai cá thể ICCT.

  Lưu ý: Nếu bạn đã có một cá thể máy ảo ICCT rồi nhưng URL của ICCT vẫn không đáp ứng, bạn có thể phải đăng nhập vào cá thể máy ảo của mình bằng idcuser và chạy lệnh dưới đây để khởi động lại ứng dụng ICCT:

  sudo /opt/IBM/icon/start.sh

  Hình 2 cho thấy ô cửa sổ đầu tiên trong Trình hướng dẫn của nhà cung cấp đám mây (Cloud Provider Wizard) mới.

  Hình 2. Ô cửa sổ đầu tiên trong Trình hướng dẫn của nhà cung cấp đám mây mới
  Ô cửa sổ đầu tiên trong Trình hướng dẫn của nhà cung cấp đám mây mới
 2. Nhấn Next, nhập tên và mật khẩu người dùng để đăng nhập vào SmartCloud.
  Hình 3. Ô cửa sổ dùng để nhập thông tin tài khoản đăng nhập đám mây
  Ô cửa sổ dùng để nhập thông tin tài khoản đăng nhập đám mây
 3. Nhấn Next. Nhập tên và mô tả về trung tâm dữ liệu mà bạn sử dụng cho các ảnh riêng. Sau đó bạn có thể tạo thêm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho các trung tâm và các khóa dữ liệu khác nhau. Hãy chọn IBM SmartCloud Enterprise ở mục cloud provider type. Ví dụ này sử dụng trung tâm dữ liệu Ehningen.
  Hình 4. Ô cửa sổ dùng cho thông tin nhà cung cấp đám mây
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin nhà cung cấp đám mây
 4. Nhấn Next. Thao tác này lấy các khóa công cộng và các trung tâm dữ liệu từ SmartCloud khi sử dụng các thông tin tài khoản đăng nhập đã cung cấp ở trên. Chọn tên khóa công cộng, duyệt tìm khóa riêng cục bộ để tải lên và chọn vị trí của trung tâm dữ liệu.
  Hình 5. Ô cửa sổ dùng cho thông tin về khóa SSH
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin về khóa SSH
 5. Nhấn Next, rồi xem lại thông tin. ICCT mã hóa và lưu các thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng và khóa riêng trên cá thể ICCT trong Cloud Provider Name (Tên nhà cung cấp đám mây). Sử dụng nhà cung cấp đám mây để lấy ra ảnh và thông tin siêu dữ liệu của gói phần mềm từ SmartCloud. Sử dụng khóa riêng để cài đặt các gói phần mềm trên cá thể tạm thời nhân danh người dùng trước khi bắt giữ lại ảnh.
  Hình 6. Ô cửa sổ tóm tắt các thông tin tài khoản đăng nhập
  Ô cửa sổ tóm tắt các thông tin tài khoản đăng nhập
 6. Nhấn Done. Trang chào mừng của ICCT xuất hiện.
  Hình 7. Trang chào mừng
  Trang chào mừng

Tạo các gói phần mềm bằng ICCT trên SmartCloud

Để tạo các gói phần mềm, hãy làm như sau:

 1. Nhấn Build and Manage Software Bundles. Ô cửa sổ của Bundles (Các gói) xuất hiện ở bên trái. Các gói hỗ trợ cục bộ mặc định được điền sẵn.
  Hình 8. Ô cửa sổ đầu tiên dùng cho việc quản lý gói phần mềm
  Ô cửa sổ đầu tiên dùng cho việc quản lý bó phần mềm
 2. Nhấn vào biểu tượng + ở trên đỉnh để bắt đầu tạo ra một gói phần mềm mới. Một hộp thoại mới xuất hiện. Nhập một tên, ID chung, phiên bản và mô tả cho gói phần mềm. Chọn nhà cung cấp đám mây mà bạn đã tạo ra ở trên cho trường Storage Location (Vị trí lưu trữ) và giữ nguyên giá trị mặc định cho trường Primary Enterprise Community.
  Hình 9. Ô cửa sổ dùng cho gói phần mềm mới
  Ô cửa sổ dùng cho bó phần mềm mới
 3. Nhấn vào nút Create. gói phần mềm đã thêm vào danh sách các gói phần mềm sẽ được hiển thị trong ô bên trái với một biểu tượng bút chì. Ô bên phải hiển thị các thông tin mà bạn đã nhập vào với một danh sách sản phẩm còn rỗng ở phía dưới cùng.
  Hình 10. Ô cửa sổ dùng cho thông tin cơ bản về các gói phần mềm
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin cơ bản về các bó phần mềm
 4. Nhấn vào biểu tượng + bên cạnh Products trong bảng gói phần mềm và thêm vào trình duyệt Google Chrome. Bạn phải nhấn đúp chuột vào hộp chỉnh sửa trong Product Name (Tên sản phẩm), Version (Phiên bản) và Vendor (Nhà cung cấp) để chỉnh sửa thông tin.
  Hình 11. Ô cửa sổ dùng cho thông tin cơ bản về các gói phần mềm
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin cơ bản về các bó phần mềm
 5. Qua tab Requirements, thêm Linux® làm hệ điều hành hỗ trợ. Nói chung cần chỉ rõ các thuộc tính sau đây:
  • Type (Kiểu): Kiểu hệ điều hành, chẳng hạn như Linux, Windows®.
  • Distribution (Bản phân phối): Bản phân phối đặc trưng cho hệ điều hành chẳng hạn như RHEL, SLES.
  • Architecture (Kiến trúc): Mô tả kiến trúc nhân hỗ trợ.
  • Version (Phiên bản): Mô tả kiến trúc hệ điều hành. Có thể sử dụng một số ký tự đại diện.
   • 5.x — Ký tự x đại diện cho một chữ số cụ thể.
   • 10.1+ — Dấu + đại diện cho phiên bản 10 hoặc các phiên bản cao hơn.

  Chỉ chọn Type=Linux và giữ nguyên để trống các thuộc tính còn lại.

  Hình 12. Ô cửa sổ dùng cho thông tin yêu cầu về các gói phần mềm
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin yêu cầu về các bó phần mềm
 6. Do gói này không có bất kỳ các phụ thuộc nào, nên các trường Required Software và Required Bundles còn rỗng.

  Kịch bản lệnh cài đặt dưới đây thiết lập một kho lưu trữ để tải về Chrome 64-bit và cài đặt nó. Hãy lưu nó tại máy cục bộ thành tệp installgooglechrome.sh:

  sudo echo "[google-chrome]" > /tmp/google.repo
  sudo echo "name=google-chrome - 64-bit" >> /tmp/google.repo
  sudo echo "baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64"
   >> /tmp/google.repo
  sudo echo "enabled=1" >> /tmp/google.repo
  sudo echo "gpgcheck=1" >> /tmp/google.repo
  sudo echo "gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub"
   >> /tmp/google.repo
  sudo mv /tmp/google.repo /etc/yum.repos.d/google.repo
  sudo yum install -y google-chrome-unstable
 7. Nhấn vào tab Install. Phần Installation quy định cần chạy cái gì trong khi cài đặt một lần phần mềm này.
 8. Nhấn vào biểu tượng + và thêm tệp installgooglechrome.sh, đánh dấu chọn tệp này là executable và chọn tệp này làm run command (lệnh chạy). Lệnh này chạy với người dùng là root. Kịch bản lệnh này không có bất kỳ các đối số nào, do đó phần Arguments (Các đối số) vẫn để trống.
  Hình 13. Ô cửa sổ dùng cho thông tin cài đặt các gói phần mềm
  Ô cửa sổ dùng cho thông tin cài đặt các bó phần mềm
 9. Tiếp theo là phần Configuration. Google Chrome không có bất kỳ các kịch bản lệnh nào cần được thi hành trong lúc triển khai cá thể máy ảo, vì vậy hãy để trống phần này. Phần này sẽ được sử dụng khi khởi tạo một ảnh với các đối số cần được cấu hình theo từng cá thể.
 10. Phần Firewall dùng cho các cổng cần mở. Hãy thiết lập lại phần này để làm sạch các bản ghi nhật ký từ việc cài đặt một lần. Google Chrome không sử dụng các ngăn Configuration hoặc Firewall.
 11. Cập nhật kịch bản lệnh cài đặt này để cho phép sử dụng cả kho lưu trữ 32-bit và 64-bit:
  uname -a | grep x86_64
  if [ $? -eq 0 ]; then
  # Use 64 bit repository
  else
  # Use 32 bit repository
  Fi
 12. Nhấn Save rồi nhấn nút Publish.
  Hình 14. Trạng thái thay đổi thành đã Xuất bản
  Trạng thái thay đổi thành đã Xuất bản

Duy trì các gói phần mềm trên SmartCloud

Hai nhiệm vụ chính để duy trì các gói phần mềm của bạn là lấy ra và cập nhật.

Lấy ra các gói phần mềm

Có một số phương pháp để lấy ra thông tin về gói phần mềm. Để sử dụng API REST, hãy thử dùng yêu cầu sau đây để lấy ra các gói phần mềm:

Hình 15. Yêu cầu API REST để lấy ra SwBundles
Yêu cầu API REST để lấy ra SwBundles

Hoặc mã sau:

curl -k -H 'Accept: application/json' -u <userid>:<password>
 https://www-147.ibm.com/computecloud/enterprise/api/rest/20100331/offerings/swbundle

Bạn nhận được phản hồi dưới đây với SwBundle của GoogleChrome vừa mới được tạo.

Hình 16. Phản hồi về lấy ra SwBundles
Đáp ứng về lấy ra SwBundles

Phương pháp khác là chuyển đến SmartCloud Portal (Cổng thông tin SmartCloud), rồi chọn Control Panel > View Asset Catalog > My Dashboard. Bạn có thể thấy tài sản GoogleChrome trong RAM.

Hình 17. Tài sản GoogleChrome trong RAM
Tài sản GoogleChrome trong RAM

Hình 18 cho thấy các thông tin chi tiết chung về tài sản GoogleChrome.

Hình 18. Các thông tin chi tiết chung về tài sản GoogleChrome trong RAM
Các thông tin chi tiết chung về tài sản GoogleChrome trong RAM

Lưu ý ID duy nhất của RAM là: 07356E0D-3868-1709-0F95-AD9FF0355FF4 và Phiên bản là: 1.0.0. Các tham số này sẽ được sử dụng làm một ví dụ trong Phần 2 để cho bạn thấy cách bắt giữ lại một ảnh mới.

Hình 19. Nội dung của tài sản GoogleChrome trong RAM
Nội dung của tài sản GoogleChrome trong RAM

Cập nhật các gói phần mềm

Nhấn Content (Nội dung) để chỉnh sửa và thay đổi các kịch bản, chẳng hạn như installgooglechrome.sh, trực tiếp trong RAM.

Hình 20. Kịch bản lệnh installgooglechrome.sh trong ngăn Asset
Kịch bản lệnh installgooglechrome.sh trong ngăn Asset

Nếu bạn chỉnh sửa kịch bản lệnh trực tiếp trong RAM, hãy chắc chắn rằng bạn đăng nhập vào máy ảo ICCT, tìm các kịch bản lệnh tương tự đã lưu trong bộ nhớ đệm và thực hiện các thay đổi tương ứng trong máy ảo ICCT.

Ví dụ, nếu bạn đã thay đổi kịch bản lệnh installgooglechrome.sh trực tiếp trong RAM, thì hãy tìm nó trên máy ảo ICCT:

idcuser@vhost4244:/> cd /drouter
idcuser@vhost4244:/drouter> find . -name installgooglechrome*
./ramdisk2/mnt/raid-volume/raid0/local/images/789d525e-ad75-4cc1-a25b-360534713d8c
 /artifacts/com.google.chrome_1.0.0/imageBuild/newstep/installgooglechrome.sh
./ramdisk2/mnt/raid-volume/raid0/uploads/be7aa215-f0ab-4d98-8acc-7dc427ee4877
 /installgooglechrome.sh

Chỉnh sửa tệp này và thực hiện các thay đổi tương tự mà bạn đã thực hiện trong RAM.


Kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách tạo và duy trì các gói phần mềm nhờ sử dụng ICCT trên SmartCloud Enterprise của IBM bằng cách thực hiện từng bước qua một ví dụ đơn giản. Trong Phần 2, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để xây dựng một ảnh với chính gói phần mềm này bằng cách sử dụng ICCT.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

 • Đánh giá các sản phẩm của IBM theo cách phù hợp với bạn nhất: Tải về một bản dùng thử sản phẩm, dùng thử một sản phẩm trực tuyến, sử dụng một sản phẩm trong một môi trường đám mây hoặc dành một vài giờ trong SOA Sandbox để học cách thực hiện kiến trúc hướng dịch vụ có hiệu quả.

Thảo luận

 • Hãy tham gia vào cộng đồng My developerWorks. Kết nối với những người sử dụng developerWorks khác trong khi khám phá các blog, các diễn đàn, các nhóm và các wiki theo hướng nhà phát triển.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=862280
ArticleTitle=Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 1: Tạo các gói phần mềm cho máy ảo với ICCT
publish-date=03222013