Tích hợp các ứng dụng vào thiết bị đám mây: 18 bước hướng dẫn

Các hướng dẫn giúp bạn cài đặt ứng dụng đã định cấu hình một cách thích hợp trong một thiết bị đám mây

From the developerWorks archives

Sheetal Jharia and Ashish Billore

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 27 02 2013

Nhiều chủ sở hữu ứng dụng muốn ứng dụng của họ được lưu trú trong môi trường điện toán đám mây. Đây có thể là một thách thức nếu ứng dụng phức tạp hoặc có sự phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường chạy thi hành. Kịch bản phổ biến của việc triển khai ứng dụng lên đám mây là kịch bản trong đó bạn có phần mềm không-phải-đám-mây mà bạn muốn tích hợp vào phần mềm đang chạy trong đám mây - để làm điều này, có một số tính năng cần phải được lên kế hoạch (nếu bạn đang mày mò với ứng dụng đang bàn) hoặc cần được tích hợp (nếu ứng dụng đã tồn tại). Trong bài viết này, các tác giả cung cấp 18 lời khuyên để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể dễ dàng tích hợp vào sản phẩm đám mây khác, có thể được tích hợp vào thiết bị đám mây khác, hoặc có thể được lưu trú như là thiết bị độc lập trong đám mây. (N.D: ý nghĩa của các thuật ngữ ứng dụng, sản phẩm và thiết bị (appliance) đám mây sẽ được giải thích rõ sau).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=859715
ArticleTitle=Tích hợp các ứng dụng vào thiết bị đám mây: 18 bước hướng dẫn
publish-date=02272013