Các ứng dụng có tính sẵn sàng cao trong Đám mây của IBM

Làm thế nào để bảo vệ một ứng dụng mức sản xuất, cho phép hoạt động trong đám mây khỏi bị lỗi trên một nút bất kỳ

From the developerWorks archives

Dima Rekesh and Alan Robertson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 06 2011

Những tính năng mới của IBM® Cloud (Đám mây của IBM) cho phép các nhà phát triển và các kiến trúc sư ứng dụng loại trừ các điểm lỗi đơn lẻ trong các ứng dụng. Bài viết này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về các tính năng đó. Nó bao gồm một cuộc thảo luận về cách tiếp cận mà các Đám mây của IBM có (có thêm sự hỗ trợ cho các địa chỉ IP ảo); cách chuẩn bị các cá thể đám mây của bạn để tận dụng lợi thế của tính năng này; cách thiết lập một trang web có tính sẵn sàng cao; và cách thử nghiệm trang web đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=696195
ArticleTitle=Các ứng dụng có tính sẵn sàng cao trong Đám mây của IBM
publish-date=06282011