Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 2, Nền tảng là dịch vụ

Dan Orlando

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 07 2015

Tìm hiểu xem Nền tảng là dịch vụ (PaaS) mang lại cơ hội cho các nhà phát triển hưởng lợi từ điện toán đám mây như thế nào, và các chủ doanh nghiệp và những người ra quyết định có thể tiền thẩm định các nhà cung cấp PaaS ra sao để giảm đến mức thấp nhất khả năng mắc những sai lầm thảm khốc.

Trong loạt bài ba phần này, các ví dụ thế giới thực, đơn giản của điện toán đám mây giúp loại bỏ các nhầm lẫn xung quanh khái niệm này. Mỗi bài viết trong loạt bài này trình bày một trong ba mô hình dịch vụ: Cơ sở hạ tầng là dịch vụ, Nền tảng là dịch vụ (PaaS - Platform as a Service) và Phần mềm là dịch vụ (SaaS - Software as a Service).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=766785
ArticleTitle=Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 2: Nền tảng là dịch vụ
publish-date=07012015