Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 4, Tất cả trong một ca sử dụng

Học về mô hình hóa quy trình của bạn điều khiển ca sử dụng và các mô hình dịch vụ như thế nào

Mike Evans and Ruud Schoonderwoerd

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 03 2009

Học về mô hình hóa quy trình điều khiển cả mô hình ca sử dụng (use case) và mô hình dịch vụ thế nào. Bài này liên kết mọi thứ với một ca sử dụng về "mua sắm tại nhà - home shopping" để minh họa các khái niệm trong các phần trước của loạt bài này. Trong loạt bài này, chúng ta học về kỹ thuật phân rã một tiến trình nghiệp vụ mới mà nó có thể giúp bạn xác định các tiến trình nghiệp vụ phù hợp với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=395583
ArticleTitle=Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 4: Tất cả trong một ca sử dụng
publish-date=03242009