Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 9

Một cách tiếp cận nhanh tới SOA nhanh hơn, rẻ hơn

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong phần đăng cuối cùng của loạt bài này, hãy tìm hiểu một cách tiếp cận nhanh có thể giúp cho các công ty được hưởng các lợi ích của SOA như thế nào. Trong nền kinh tế hiện tại của chúng ta, các tổ chức đang phân tích kỹ lưỡng về dự án nào mà họ sẽ thực hiện còn dự án nào thì không. Danh tiếng của SOA đang có giá, cả về thời gian lẫn cả về tiền bạc, cũng không giúp gì trong việc khởi đầu các dự án mới. Trong bài này, hãy nghiên cứu cách các công ty có thể nhanh chóng bắt đầu được hưởng các lợi ích từ SOA bằng cách sử dụng tiếp cận nhanh.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441887
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 9
publish-date=10302009