Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 5

Áp dụng các câu chuyện của người dùng trong công cụ lập kế hoạch tài chính trên nền Web

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong phần 5 của loạt bài này, tìm hiểu xem các câu chuyện của người dùng và Scrum có thể giúp bạn nhanh chóng phát triển một ứng dụng Web như thế nào. Đi xuyên qua một trường hợp nghiên cứu thực và xem các câu chuyện của người dùng, cuộc thảo luận và sự ưu tiên có thể dẫn tới các phiên bản beta nhanh chóng như thế nào. Thấy cách những phản hồi từ người thử nghiệm và người dùng có thể được tích hợp lặp vào trong sản phẩm của bạn trong các lần chạy nước rút.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441879
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 5
publish-date=10302009