Thêm các quy tắc riêng của bạn vào Rational Software Analyzer

From the developerWorks archives

Mohammed Mostafa and Joshua Tessier

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2011

Rational® Software Analyzer (Nhà phân tích phần mềm) của IBM® là một khung phân tích tĩnh cho phép phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong mã nguồn. Nó có thể phát hiện một loạt các vấn đề, từ các vấn đề về phong cách mã hóa đến các chỗ rò tài nguyên và thiếu tiềm năng về các tham khảo đến con trỏ rỗng (null). Mặc dù phần mềm này khắc họa nhiều quy tắc khác nhau, cũng không thể trình bày hết các yêu cầu phân tích tĩnh của mọi người. Nhưng nhờ viết các quy tắc tùy chỉnh cho Rational Software Analyzer, các nhà phát triển có thể nắm được hầu hết các vấn đề mà công cụ này chưa có. Vì nó là một khung công tác, nên để chỉnh sửa và mở rộng nó cho các yêu cầu miền cụ thể là rất đơn giản. Bài viết này đưa bạn qua quá trình tạo một quy tắc có ích và trình bày cách làm cho nó tốt hơn. Ngoài ra, bạn sẽ thêm một bản sửa lỗi nhanh cho quy tắc đó để cho bạn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề nếu bạn tìm thấy nó trong mã nguồn của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Công nghệ Java
ArticleID=758584
ArticleTitle=Thêm các quy tắc riêng của bạn vào Rational Software Analyzer
publish-date=09202011