solidDB và những bí mật của tốc độ

Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ của IBM định nghĩa lại thế nào là hiệu năng cao

From the developerWorks archives

Antoni Wolski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 12 2011

Tìm hiểu những bí mật kỹ thuật bên trong sản phẩm solidDB của IBM

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783272
ArticleTitle=solidDB và những bí mật của tốc độ
publish-date=12302011