Căn bản UML, Làm quen với UML - Unified Modeling Language

Donald Bell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Từ Góc Rational (The Rational Edge): Giới thiệu này về Unified Modeling Language hay UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) cung cấp một tổng quan về các sơ đồ quan trọng nhất được sử dụng trong việc mô hình hóa trực quan của các chương trình máy tính. Bài viết này là lý tưởng cho những người có ít kiến thức về các khái niệm UML, bao gồm cả các nhà quản lý cũng như những người mới bắt đầu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=455499
ArticleTitle=Căn bản UML: Làm quen với UML - Unified Modeling Language
publish-date=12112009