Làm cho microdata của HTML5 có ích, Phần 1, Sử dụng jQuery ở trên microdata

Tạo một bản đồ tương tác với trình cắm thêm UI Map của jQuery và microdata của bạn

Lin Clark

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 04 2012

Đặc tả microdata (vi dữ liệu) liệt kê hai lý do tại sao bạn có thể cần sử dụng microdata: Để cho phép các kịch bản lệnh chung cung cấp các dịch vụ được tùy chỉnh cho trang web hoặc để làm cho nội dung từ nhiều tác giả cộng tác được xử lý bằng một kịch bản lệnh duy nhất theo một cách nhất quán. Trong loạt bài hai phần này, hãy tìm hiểu cách sử dụng microdata theo cả hai cách như vậy, bắt đầu với các kịch bản lệnh chung ở trên microdata. Trong bài này, bạn sẽ viết một đoạn mã HTML để cung cấp cho bạn một bản đồ sự kiện tương tác và cho phép Google, Bing và Yahoo hiển thị trang của bạn tốt hơn trong kết quả tìm kiếm với Rich Snippets (Các đoạn thông tin phong phú).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=808443
ArticleTitle=Làm cho microdata của HTML5 có ích, Phần 1: Sử dụng jQuery ở trên microdata
publish-date=04042012