Kết hợp Drupal, HTML5 và microdata

Làm cho nội dung của bạn dễ tìm và dễ tái sử dụng hơn

From the developerWorks archives

Lin Clark

Last updated: 08 11 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 04 2012

Với thông báo của Google, Yahoo và Bing về schema.org, microdata (vi dữ liệu) nhanh chóng đạt tới một cách để tạo các ứng dụng dựa trên dữ liệu từ nhiều trang web khác nhau. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách sử dụng Drupal để thêm microdata vào các trang web của bạn. Dễ dàng làm cho nội dung của bạn có sẵn để sử dụng trong các ứng dụng như Rich Snippets (Các đoạn thông tin phong phú) của Google.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=808433
ArticleTitle=Kết hợp Drupal, HTML5 và microdata
publish-date=11082011