Kết nối tới đám mây, Phần 2, Thực hiện mô hình đám mây lai

Kéo dữ liệu hàng đợi JMS sang hàng đợi SQS của Amazon

Mark O'Neill

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 08 2012

Đây là phần 2 của loạt bài viết gồm ba phần về kết nối đến đám mây. Để xác định giải pháp tốt nhất để tạo ra ứng dụng điện toán đám mây lai, phần 1 đã xem xét một số các sản phẩm chào hàng của các nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây chính. Trong bài viết này, phần 2 của loạt bài viết, bạn sẽ thực hiện ứng dụng điện toán đám mây lai, ứng dụng này kết hợp các thành phần ứng dụng cục bộ với điện toán đám mây. Ứng dụng này sử dụng hàng đợi JMS tại máy chủ cục bộ cũng như hàng đợi SQS trong đám mây, sau đó kết hợp hai hàng đợi trong ứng dụng lai.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=832309
ArticleTitle=Kết nối tới đám mây, Phần 2: Thực hiện mô hình đám mây lai
publish-date=08292012