Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 3: Những lợi ích của các Cổng đa năng

Tìm hiểu những lợi ích của Cổng đa năng cho một ESB

Ở phần 1 của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu về các chức năng cơ bản của các ESB (Enterprise Service Bus – Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Bạn cũng đã biết về một số khó khăn trong việc sử dụng các ESB hiện nay. Trong phần 2, bạn đã tìm hiểu khái niệm mới về kiểu các Cổng đa năng dùng cho ESB và cách thực hiện các Cổng đa năng. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng các ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, dùng để nối các thiết bị khác nhau với máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất. Trong phần 3 này, bạn sẽ tìm hiểu về nhiều lợi ích của các Cổng đa năng.

Dr. Waseem Roshen, Kiến trúc sư CNTT, IBM  

Ảnh của Tiến Sĩ Waseem RoshenTiến sĩ Waseem Roshen có bằng tiến sĩ của Đại học Bang Ohio, Columbus, Ohio (Mỹ) và đã có hơn 18 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay Tiến sĩ Roshen là một kiến trúc sư CNTT trong Trung tâm Công nghệ xuất sắc và Kiến trúc doanh nghiệp tại Tập đoàn IBM. Ông có nhiều kinh nghiệm với điện toán phân tán, bao gồm Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Ngoài ra, ông có chuyên môn về phát triển tùy chỉnh, kiến trúc tích hợp và J2EE (bây giờ được gọi là JEE). Mối quan tâm hiện nay của ông là các dịch vụ web và SOA, Các máy tính lượng tử và điện toán đám mây. Tiến sĩ Roshen có hơn 62 ấn phẩm và 37 bằng sáng chế và là một thành viên của IEEE và Hiệp hội máy tính IEEE. Ông là tác giả duy nhất của cuốn sách: Tích hợp doanh nghiệp dựa trên SOA: Một hướng dẫn từng bước để tích hợp ứng dụng dựa trên các dịch vụ.28 12 2012

Giới thiệu

Enterprise Service Bus (ESB) cung cấp phương tiện hiệu quả để kết nối các ứng dụng với nhau và để chia sẻ dữ liệu và các chức năng. Các ứng dụng này có thể sử dụng dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả các chức năng của chúng. Điều này được thể hiện dưới dạng lược đồ trong Hình 1 cho các ESB hiện nay. Điều quan trọng nhất cần lưu ý trong hình này là mỗi ứng dụng nối với ESB bằng cách sử dụng một kiểu cổng cụ thể. Nói cách khác, mỗi kiểu cổng phục vụ cho các ứng dụng của một kiểu cụ thể có sử dụng giao thức truyền thông và kiểu định dạng thông báo/dữ liệu để trưng ra các chức năng của chúng.

Hình 1. Kết nối các ứng dụng thông qua ESB thông thường bằng cách sử dụng các kiểu cổng cụ thể
Kết nối các ứng dụng thông qua một ESB thông thường bằng cách sử dụng các kiểu cổng cụ thể

Trong bài đầu tiên, bạn cũng đã học một số vấn đề phổ biến về sử dụng các ESB hiện nay, đang sử dụng các kiểu cổng cụ thể. Những vấn đề và những bất tiện này bao gồm việc sử dụng nhiều giao thức truyền thông của một ứng dụng, chuyển đổi giao thức truyền thông bởi một ứng dụng, mở rộng việc sử dụng ESB sang các giao thức truyền thông mới, khả năng mở rộng quy mô cho số lượng lớn các ứng dụng, bảo trì và cập nhật một ESB.

Để khắc phục những hạn chế này của các ESB hiện nay, một kiểu ESB mới đã được đề xuất trong phần 2 của loạt bài này. Kiểu các ESB mới này thường sử dụng một kiểu cổng đa năng duy nhất có thể phục vụ cho hầu hết hoặc tất cả các kiểu ứng dụng như thể hiện trong Hình 2. Điều này sẽ loại bỏ nhu cầu phát triển và triển khai các kiểu cổng mới cho mỗi kiểu ứng dụng mới và sẽ dẫn đến việc sử dụng lại mã nhiều hơn.

Hình 2. Kết nối ứng dụng đến một ESB bằng cách sử dụng một kiểu cổng duy nhất (Cổng đa năng)
Kết nối ứng dụng đến một ESB bằng cách sử dụng một kiểu cổng duy nhất (Cổng đa năng)

Để hiểu được các khái niệm về kiểu Cổng đa năng, một sự tương đồng với phần cứng máy tính như Máy tính cá nhân (PC) thường rất có lợi. Trước khi có sự ra đời của các cổng USB, để nối các thiết bị khác nhau chẳng hạn như một máy in, một bộ nhớ flash hoặc một ổ đĩa cứng có thể tháo lắp được đến máy tính, thì máy tính yêu cầu phải có các kiểu cổng khác nhau. Mỗi kiểu cổng dùng cho một kiểu thiết bị cụ thể. Vì vậy, để kết nối máy in tới máy tính sẽ cần phải xây dựng một kiểu cổng cụ thể trong máy tính. Tương tự như vậy, một kiểu cổng khác đã phải có mặt trong máy tính để nối một ổ đĩa cứng bổ sung. Tuy nhiên, gần đây với sự phát minh ra các cổng USB, nhu cầu về các kiểu cổng riêng cho mỗi kiểu thiết bị đã được loại bỏ và bây giờ hầu như bất kỳ thiết bị nào đều có thể được nối với máy tính bằng cách sử dụng một kiểu cổng duy nhất được gọi là cổng USB.

Đây là kiểu ESB mới có các Cổng đa năng cung cấp một số lượng lớn lợi thế so với các ESB thông thường. Một số lợi ích này ở bên phía ESB trong khi một số lợi ích khác ở bên phía các ứng dụng kết nối. Trước tiên chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích ở bên phía ESB trong phần tiếp theo.

Những lợi ích ở bên phía ESB

Về phía ESB, những lợi ích quan trọng nhất về sử dụng các Cổng đa năng là:

Đơn giản hóa

Sau khi các Cổng đa năng được triển khai về phía ESB, hầu hết những người dùng ESB sẽ nhận thấy có sự đơn giản hóa rất lớn trong việc sử dụng ESB. Sự đơn giản hóa này chủ yếu là do có thể dễ cấu hình các Cổng đa năng. Do mã đằng sau mỗi cổng là như nhau, nên yếu tố cấu hình quan trọng duy nhất sẽ là kết hợp một Cổng đa năng với cổng trên Máy hoặc Máy tính có ESB đang chạy trên đó. Đây sẽ là một sự đơn giản hóa rất lớn so với tình hình hiện nay trong đó hầu như tất cả các cổng là các cổng tùy chỉnh và có sự gia tăng nhanh chóng của các kiểu cổng. Điều quan trọng cũng cần lưu ý là Cổng đa năng là một thành phần rất nhẹ so với các thành phần cổng ESB hiện có. Mục đích duy nhất của một Cổng đa năng là xác định giao thức truyền thông được một ứng dụng đang kết nối sử dụng và sau đó chuyển tiếp yêu cầu đến bộ xử lý giao thức thích hợp trong thân ESB như thể hiện trong Hình 3.

Hình 3. Cổng đa năng như là một thành phần nhẹ có hầu hết quá trình xử lý xảy ra bên trong thân của ESB
Cổng đa năng như là một thành phần nhẹ

Dễ mở rộng

Sẽ dễ dàng mở rộng ESB để phục vụ giao thức truyền thông mới. Trong thực tế, điều này cho phép cài đặt một bộ xử lý giao thức mới bằng cách tải về mã và đăng ký giao thức mới với ESB. Để hiểu về khả năng phát triển này, hãy xem xét sự tương đồng với một thiết bị phần cứng mới đang nối qua một cổng USB. Mã, được gọi là trình điều khiển, thường được tải về từ một trang web và nó được đăng ký. Theo cách tương tự, đó là tất cả công việc cần phải làm để bắt đầu sử dụng một giao thức mới khi sử dụng một cổng ESB.

Sử dụng lại mã và Dễ bảo trì và Cập nhật

Trong kế hoạch mới, một bản sao của mã cho mỗi giao thức được lưu trú trong thân ESB. Việc này sẽ trái ngược hẳn với việc triển khai ESB hiện tại, nơi mã dùng cho mỗi giao thức thuộc về các cổng ESB riêng lẻ và nhiều bản sao của cùng một mã có thể tồn tại trong các cổng ESB khác nhau. Như vậy, trong trường hợp của các Cổng đa năng, sẽ sử dụng lại mã ở mức độ cao hơn nhiều. Việc sử dụng lại mã này sẽ dẫn đến một hành vi nhất quán hơn của ESB. Hơn nữa, mã sẽ dễ bảo trì và cập nhật do mã sẽ tồn tại ở một nơi duy nhất.

Khả năng mở rộng quy mô

Do sự đơn giản hóa rất lớn trong quá trình cấu hình các cổng trên một ESB, nên có thể dễ dàng và nhanh chóng cấu hình một số lượng lớn các cổng. Điều này sẽ cho phép một số lượng lớn và các kiểu ứng dụng nối với ESB, vì thế mang lại khả năng mở rộng quy mô ở mức cao về các kiểu và số lượng các ứng dụng có thể được tích hợp. Việc sử dụng các Cổng đa năng, cũng sẽ cho phép có thể điều chỉnh thời gian chạy về số lượng các cuộc gọi đến ESB. Có thể đạt được kiểu khả năng mở rộng quy mô này vì mỗi bộ xử lý giao thức sẽ là một phần trong thân ESB, chúng ta có thể có nhiều cá thể của mỗi bộ xử lý giao thức và nhiều Cổng đa năng có thể sử dụng lại mỗi một trong số các bộ xử lý giao thức này.

Những lợi ích ở bên phía Ứng dụng

Những lợi ích quan trọng nhất (ở bên phía các ứng dụng đang kết nối) về sử dụng các Cổng đa năng như sau:

Không cần thay đổi mã

Việc đưa vào các Cổng đa năng sẽ không yêu cầu bất kỳ sự thay đổi lớn nào, nếu có, đối với các ứng dụng hiện đang được nối với ESB. Đây là một lợi ích lớn vì có thể thực hiện chuyển tiếp từ một kiểu ESB thông thường sang kiểu ESB mới có Cổng đa năng mà không cần các ứng dụng nhận biết được sự thay đổi đó.

Tự do sử dụng bất kỳ giao thức nào

Thông thường môi trường thời gian chạy của ứng dụng cho phép ứng dụng có một cách/giao thức duy nhất để nối với ESB và giao thức này phải khớp với giao thức có sẵn trên một cổng cụ thể trên ESB. Ví dụ để một ứng dụng có thể sử dụng MQ làm giao thức vận chuyển, cần phải cài đặt một số phiên bản của MQ trên máy tính có các ứng dụng đang chạy. Việc sử dụng Cổng đa năng sẽ cho phép một ứng dụng sử dụng bất kỳ giao thức nào mà môi trường thời gian chạy cho phép và sẽ loại bỏ được vấn đề khớp giao thức ứng dụng với giao thức bên phía ESB. Điều này cũng có thể làm giảm một số các yêu cầu về thời gian chạy bên phía ứng dụng.

Thuận tiện về Chuyển đổi giao thức

Trong thế giới CNTT, các yêu cầu có thể thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, các yêu cầu mới có thể xuất hiện. Cụ thể là, các yêu cầu đã thay đổi có thể đòi hỏi sự thay đổi giao thức truyền thông đang được một ứng dụng sử dụng để kết nối với ESB. Các ví dụ về các yêu cầu mới hoặc đã thay đổi này là: các yêu cầu mới về các giao dịch, bảo mật, độ tin cậy và tính tồn tại lâu bền. Việc sử dụng các Cổng đa năng sẽ làm cho việc chuyển đổi giao thức bất cứ lúc nào cho các ứng dụng trở nên rất dễ dàng vì nó sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi nào (hoặc sẽ cần sự thay đổi tối thiểu) bên phía ESB.

Sử dụng nhiều giao thức của một ứng dụng

Hầu hết các thành phần/các phần khác nhau của một ứng dụng sử dụng các giao thức khác nhau để giao tiếp với ESB và các ứng dụng khác. Ví dụ, hầu hết các phần khác nhau của một ứng dụng Legacy (COBOL) chạy trên máy tính lớn sử dụng các giao thức khác nhau chẳng hạn như Web Services, MQ hoặc Gateway. Việc sử dụng các Cổng đa năng sẽ cho phép các phần khác nhau của ứng dụng nối với ESB bằng cách sử dụng cổng máy tính như nhau. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa cấu hình dùng cho một kết nối như vậy.

Kết luận

Trong phần 3 của loạt bài này bạn đã biết được rằng có một số lượng lớn các lợi ích mà ESB mới với Cổng đa năng có được so với các ESB thông thường có cổng cụ thể cho một giao thức truyền thông và kiểu định dạng thông báo. Một số lợi thế này ở bên phía ESB trong khi một số lợi thế khác lại ở bên phía ứng dụng kết nối.

Phần này kết thúc loạt bài về kiểu ESB mới với các Cổng đa năng. Trong phần 1 của loạt bài này, bạn đã biết được rằng có một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng các ESB hiện nay có các cổng cụ thể với giao thức truyền thông và kiểu định dạng thông báo. Trong phần 2 của loạt bài này, bạn đã học khái niệm về các Cổng đa năng và cách triển khai thực hiện các Cổng đa năng này. Cuối cùng, trong phần 3 của loạt bài này bạn đã biết được rằng có một số lượng lớn các lợi ích về việc sử dụng kiểu Cổng đa năng, cả bên phía ESB lẫn bên phía ứng dụng đang kết nối. Điều quan trọng cần lưu ý là IBM có các bằng sáng chế chờ hiệu lực trong lĩnh vực này và có thể tìm thêm nhiều chi tiết hơn nữa về những ý tưởng được trình bày ở đây trong các ứng dụng bằng sáng chế này.

Tài nguyên

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=853621
ArticleTitle=Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 3: Những lợi ích của các Cổng đa năng
publish-date=12282012