Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus, Phần 3: Những lợi ích của các Cổng đa năng

Tìm hiểu những lợi ích của Cổng đa năng cho một ESB

Dr. Waseem Roshen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 12 2012

Ở phần 1 của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu về các chức năng cơ bản của các ESB (Enterprise Service Bus – Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Bạn cũng đã biết về một số khó khăn trong việc sử dụng các ESB hiện nay. Trong phần 2, bạn đã tìm hiểu khái niệm mới về kiểu các Cổng đa năng dùng cho ESB và cách thực hiện các Cổng đa năng. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng các ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, dùng để nối các thiết bị khác nhau với máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất. Trong phần 3 này, bạn sẽ tìm hiểu về nhiều lợi ích của các Cổng đa năng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=853621
ArticleTitle=Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 3: Những lợi ích của các Cổng đa năng
publish-date=12282012