Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus, Phần 2: Khái niệm, quy trình và triển khai

Tìm hiểu về khái niệm và thực hiện Các Cổng đa năng với một ESB

Dr. Waseem Roshen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 27 12 2012

Trong phần 1 của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu về các chức năng cơ bản của các ESB (Enterprise Service Bus – Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Bạn cũng đã biết về một số khó khăn trong việc sử dụng các ESB hiện nay. Trong phần 2 này, bạn sẽ tìm hiểu khái niệm mới về các kiểu Cổng đa năng cho ESB và cách triển khai các Cổng đa năng. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, nó giúp kết nối các loại thiết bị khác nhau để nối tới máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất. Trong phần 3 sắp tới của loạt bài này bạn sẽ tìm hiểu về nhiều lợi ích của các Cổng đa năng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=853603
ArticleTitle=Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 2: Khái niệm, quy trình và triển khai
publish-date=12272012