Nắm vững lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu

From the developerWorks archives

Delon Newman

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 12 2012

JavaScript, ngôn ngữ lập trình giao diện cấp thấp cho trang web, có ở khắp mọi nơi. Khi website dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, JavaScript ngày càng trở nên phù hợp hơn. JavaScript là một ngôn ngữ thường bị hiểu lầm, bị xem là một thứ ngôn ngữ đồ chơi hay là "ngôn ngữ Java™ non nớt". Một trong những tính năng thường bị nói xấu là hệ thống đối tượng nguyên mẫu của nó. Mặc dù không thể phủ nhận rằng JavaScript có những khiếm khuyết, nhưng hệ thống đối tượng nguyên mẫu không phải là một trong những khuyết điểm đó. Trong bài này, hãy tìm hiểu về khả năng to lớn, tính dễ hiểu và tao nhã của lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu của JavaScript.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=853134
ArticleTitle=Nắm vững lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu
publish-date=12212012