Giới thiệu về jQuery Mobile

From the developerWorks archives

C. Enrique Ortiz

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 12 2012

Bài này cung cấp một giới thiệu về khung công tác jQuery Mobile (Di động jQuery). Hãy tìm hiểu những điều cơ bản về khung công tác này và cách viết một giao diện người dùng ứng dụng web di động chức năng mà không cần viết một dòng mã JavaScript. Một ví dụ hướng dẫn bạn qua các trang cơ bản, điều hướng, các thanh công cụ, các khung nhìn danh sách, các nút điều khiển biểu mẫu và các hiệu ứng chuyển tiếp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=848761
ArticleTitle=Giới thiệu về jQuery Mobile
publish-date=12052012