"Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn, Phần 1, Bắt đầu

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 12 2012

Đã có nhiều thông tin ồn ào xoay quanh CoffeeScript, một ngôn ngữ lập trình mới được xây dựng dựa trên JavaScript. CoffeeScript cung cấp một cú pháp rõ ràng nên rất hấp dẫn với những người thích Python hay Ruby. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng lập trình hàm lấy cảm hứng từ các ngôn ngữ như Haskell và Lisp. CoffeeScript biên dịch thành JavaScript hiệu quả và ngoài việc chạy JavaScript trong một trình duyệt web, bạn có thể sử dụng nó với các công nghệ như Node.js cho các ứng dụng máy chủ. Trong phần đầu tiên của loạt bài bốn phần này, hãy bắt đầu với CoffeeScript và tìm hiểu những lợi ích dành cho nhà phát triển. Bạn sẽ thiết lập trình biên dịch CoffeeScript và sử dụng nó để tạo những đoạn mã sẵn sàng chạy trên trình duyệt hoặc máy chủ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=853395
ArticleTitle="Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn, Phần 1: Bắt đầu
publish-date=12262012