Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM

Chỉ cần tải về là có được các khả năng quản lý dữ liệu tích hợp của IBM trên máy tính để bàn của bạn

Quay lại bài viết

Hình 2a. Xem hình lớn hơn về cài đặt Data Studio Developer
Khung nhìn lớn hơn về

Quay lại bài viết