Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM

Chỉ cần tải về là có được các khả năng quản lý dữ liệu tích hợp của IBM trên máy tính để bàn của bạn

From the developerWorks archives

Deb Jenson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 02 2012

Bài này cung cấp một tổng quan ngắn gọn về chức năng và cách đóng gói của một số sản phẩm Data Studio (Xưởng dữ liệu) chủ yếu từ danh mục quản lý dữ liệu tích hợp của IBM®. Danh mục này bao gồm Data Studio Developer (Nhà phát triển Data Studio) và pureQuery Data Studio Runtime (Môi trường thời gian chạy của pureQuery Data Studio), Data Studio Administrator (Nhà quản trị Data Studio), DB2® High Performance Unload (Tháo dỡ hiệu năng cao của DB2), InfoSphere™ Data Architect (Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere), DB2 Performance Expert (Chuyên gia hiệu năng của DB2) và DB2 Performance Expert Extended Insight Feature (Tính năng nhìn thấu bên trong mở rộng của Chuyên gia hiệu năng của DB2) và DB2 Optimization Expert for z/OS® (Chuyên gia tối ưu hóa của DB2 cho z/OS).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=790943
ArticleTitle=Tìm hiểu gói phần mềm Data Studio phiên bản 2 của IBM
publish-date=02022012