Có gì mới trong bản Rational Software Architect 8.5 và phiên bản Design Manager v4 Beta

Tăng cường tính cộng tác, tái sử dụng, hỗ trợ công nghệ và chọn dùng dễ dàng hơn

IBM Rational Software Architect phiên bản 8.5 hỗ trợ Spring, Hibernate, Struts2 và Java 7, ngoài ra giúp cho việc lựa chọn sử dụng dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một tùy chọn nhập khẩu (import) các sơ đồ Visio. Phiên bản mới này cũng bao gồm bản 4 beta của ứng dụng Design Manager (Trình quản lý thiết kế), giới thiệu các tính năng giúp đơn giản hóa làm việc nhóm và tăng cường khả năng tái sử dụng. Steve Arnold mô tả những điều này và các điểm nổi bật khác của bản phát hành này.

Steve Arnold, Senior Technical Consultant, IBM China

photo of Steve ArnoldSteve sống ở Twickenham, London, cùng vợ và con gái. Ông đã là một nhà tư vấn kỹ thuật cho trung tâm IBM Rational từ năm 2000, tại đây, ông có chứng chỉ scrum master chuyên ứng dụng quy trình Agile trong các dự án về phân phối (delivery), mô hình hóa (modeling) và mô hình kỹ thuật (patterns-based engineering). Ông đã có một số bài viết mô tả các tính năng mới nhất của ứng dụng Rational Software Architect phiên bản 7.5 và 8, cũng như các bài thảo luận về sự phát triển tinh gọn và các phần mở rộng cho Rational Software Architect, Rational RequisitePro và Rational Team Concert. Ngoài công việc, ông thích dành thời gian với gia đình, nghiên cứu, giảng dạy và tập Thái cực quyền.


Tác giả chuyên gia của
    developerWorks

21 12 2012

Phiên bản 8.5 là bản phát hành chính trong dòng sản phẩm IBM® Rational® Software Architect. Cùng với Rational Software Architect Design Manager v4.0 Beta dựa trên nền tảng là Rational Jazz™, sự kết hợp này cho phép cộng tác toàn bộ nhóm làm việc và khiến mô hình hóa (Modeling) trở thành phần trung tâm của giải pháp quản lý vòng đời ứng dụng (Application Lifecycle Management - ALM) của IBM. Dưới đây là những chủ đề chính của phiên bản phát hành lần này:

Cộng tác vòng đời phát triển phần mềm có cải tiến (bản beta)
Một kinh nghiệm làm việc nhóm được đơn giản hóa, một kho lưu trữ thiết kế tập trung với việc sử dụng lại phần tmô hình đơn giản và liên kết các phần tử thiết kế với các tạo phẩm vòng đời khác.
 
Hỗ trợ công nghệ rộng lớn hơn
Hỗ trợ mô hình hóa và chuyển đổi cho Spring, Hibernate và Struts 2
 
Chọn dùng dễ dàng hơn
Hỗ trợ cho việc nhập khẩu (import) các sơ đồ Visio vào UML và các cấu trúc liên kết triển khai.
 

Phần sau đây sẽ khám phá từng chủ đề một cách chi tiết và mô tả một số khả năng mới quan trọng.

Các lợi ích chính

Đầu tiên, hãy xem qua những lợi ích mà phiên bản này sẽ mang đến cho bạn:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách cho phép tìm kiếm tất cả các mô hình doanh nghiệp của bạn và sau đó chỉ cần sử dụng lại các phần tử mô hình đó (các quy trình kinh doanh, các dịch vụ, các cơ cấu kiến trúc, các thành phần, các cấu trúc liên kết triển khai và nhiều hơn nữa), đã được xây dựng và thiết kế ở những nơi khác trong tổ chức của bạn.
 • Cải tiến chất lượng thiết kế ứng dụng bằng cách kết hợp dựa trên các mô hình để tăng cường thiết kế thông qua xã hội hoá, đóng góp ý kiến và các đánh giá.
 • Cải tiến chất lượng của toàn bộ ứng dụng bằng khả năng liên kết các yếu tố thiết kế với các yêu cầu, kiểm thử, các nhiệm vụ và khả năng tìm kiếm những khoảng trống với việc truy tìm nguồn gốc.
 • Cải thiện tốc độ phân phối và khả năng hiểu, sửa đổi các ứng dụng sẵn có được xây dựng với Spring, Hibernate hoặc Struts2.
 • Khởi đầu nhanh chóng bằng khả năng nhập khẩu các sơ đồ Microsoft Visio của bạn và sử dụng các tính năng cộng tác để tăng tốc độ phát triển của bạn.

Bài viết này chia thành hai phần:

 • Sự kết hợp với ứng dụng Rational Design Manager v4 Beta.
 • Các khả năng mới của Rational Software Architect.

Cộng tác tốt hơn với ứng dụng Design Manager của Rational Software Architect

Phiên bản Design Manager v4 Beta của Rational Software Architect có ba khả năng chính mới:

 • Đơn giản hóa làm việc nhóm.
 • Liên kết ALM (quản lý vòng đời ứng dụng).
 • Sử dụng lại thiết kế.

Đây là những nâng cấp đáng kể các tính năng của phiên bản 3, cung cấp kho lưu trữ thiết kế tập trung (centralized design), các khả năng đóng góp ý kiến và đánh giá và khả năng khám phá các mối quan hệ giữa các mô hình và các tạo phẩm khác của ALM.

Hình 1. Tổng quan về phiên bản Design Manager v4.0 Beta
Hình vẽ hiển thị các khả năng của Design Manager

Đơn giản hóa làm việc nhóm

Mặc dù Rational Software Architect cung cấp một môi trường mô hình hóa hàng đầu nhưng việc ứng dụng làm việc nhóm (team working) đã bổ sung thêm các nhiệm vụ phức tạp và làm tăng thêm các bước trong quy trình mô hình hóa. Nó đòi hỏi những người dùng phải tìm hiểu một công cụ quản lý cấu hình phần mềm và tìm hiểu cách kết hợp các mô hình. Điều này có nghĩa các thành viên trong nhóm thường lãng phí thời gian trong khi họ chờ đợi các mô hình có sẵn để chỉnh sửa.

Vì vậy, trong phiên bản Design Manager v4 Beta, chúng tôi đã giới thiệu một kinh nghiệm mô hình hóa nhóm đã được đơn giản hóa, được tích hợp sâu vào nền tảng jazz. Khi thực hiện một thay đổi, phần tử mô hình bị khóa lại và sau đó, khi lưu lại mô hình, các thay đổi cũng được lưu trữ theo trên máy chủ. Một nhóm mô hình bị thay đổi sẽ được lưu trữ như một tập hợp thay đổi.

Khi hoàn thành một loạt các thay đổi, trình mô hình hóa sẽ làm một việc đơn giản là chia sẻ và ngay lập tức những thành viên khác trong nhóm sẽ thấy ngay những thay đổi đó. Cách tiếp cận này đơn giản và giảm thiểu các phần tử bị khóa bằng cách chỉ khóa những phần tử nào đang được chỉnh sửa. Bây giờ, thật đơn giản và dễ dàng để làm việc theo nhóm, vì vậy bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Bạn cũng có thể kiểm soát các thay đổi một cách chi tiết hơn, do đó thật dễ dàng để biết được chính xác phần nào trong mô hình đã được thay đổi.

Hình 2. Đơn giản hóa làm việc nhóm
Ảnh chụp màn hình hiển thị một tập thay đổi và một mô hình thay đổi

Liên kết vòng đời ứng dụng

Trong phiên bản Design Manager v4.0 Beta, cho phép liên kết đến các phần tử mô hình hóa cho cả hai công cụ IBM Rational Requirements Composer v4 (Trình soạn các yêu cầu Rational của IBM phiên bản 4) và IBM Rational DOORS® v9.4. Điều này có nghĩa là bạn có thể liên kết đến các phần tử mô hình từ hai công cụ và các liên kết có thể được hiển thị và được truy vấn trong các khung nhìn (views). Nhờ đó mà dễ dàng tạo ra một khung nhìn hiển thị việc truy tìm nguồn gốc của các yêu cầu cho các tạo phẩm thiết kế và vòng đời khác, cũng như tìm ra các yêu cầu không có các phần tử thiết kế tương ứng. Hình 3 cho thấy các yêu cầu trong Rational Requirements Composer được liên kết với các thiết kế, các thử nghiệm và các mục kế hoạch, với các khoảng trống đang hiển thị, ở đó không có tạo phẩm liên quan nào.

Hình 3. Truy tìm nguồn gốc của Rational Requirements Composer
Các dấu vết của khung nhìn lưới (grid view) Rational Requirements Composer cho thiết kế

Bạn có thể sử dụng phác đồ trực quan (graphical explorer) của Rational Requirements Composer để xác minh nguồn gốc giữa các yêu cầu, cũng như việc truy tìm nguồn gốc của các yêu cầu xuyên suốt toàn bộ vòng đời ứng dụng. Sơ đồ trong Hình 4 cho thấy một yêu cầu và dò vết các liên kết vòng đời của nó đến các trường hợp thử nghiệm (test cases) (Validated by - Được xác nhận hợp lệ bởi), thiết kế (design) (Derives - Bắt nguồn từ) và các mục kế hoạch (plan items) (Implemented By - Được thực hiện bởi).

Hình 4. Phác đồ nguồn gốc của Rational Requirements Composer
khung nhìn hiển thị các phần tử ALM được liên kết với một yêu cầu

Phiên bản Design Manager 3.0 có thể liên kết với ứng dụng Rational Quality Manager v4 (Trình quản lý chất lượng Rational phiên bản 4) để kiểm tra các phần tử thiết kế (chỉ liên kết theo một chiều) và có thể liên kết với Rational System Architect, vì vậy, một kiến trúc doanh nghiệp có thể được liên kết với thiết kế hệ thống chi tiết. Sơ đồ dưới đây cho thấy các tích hợp của Design Manager thông qua các giao diện OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration - Các dịch vụ mở cho Cộng tác vòng đời) có liên quan.

Hình 5. Các tích hợp của Design Manager
Sơ đồ thành phần hiển thị các cách tích hợp sản phẩm khác nhau

Sử dụng lại thiết kế

Một trong những kịch bản quan trọng mà phiên bản Design Manager 4.0 Beta cung cấp là sự đơn giản trong việc tái sử dụng các thiết kế hoặc các phần tử kiến trúc. Trước đây, các nhóm làm việc muốn tái sử dụng mô hình thì phải tải chúng từ vùng kiểm soát nguồn (source control). Điều đó khó thực hiện, bởi vì không có cách dễ dàng nào để tìm kiếm hệ thống quản lý cấu hình phần mềm (Software Configuration Management - SCM) có thông tin mô hình và không bảo đảm rằng nhóm đó có quyền truy cập vào các mô hình trong hệ thống SCM. Thật không may, điều này đã khiến cho các nhóm sử dụng lại mọi thứ và đã cản trở khả năng của một tổ chức để nhận giá trị từ việc sử dụng lại và SOA (Service-Oriented Architecture - kiến trúc hướng dịch vụ).

Với phiên bản Design Manager v4 Beta, có thể tìm một phần tử cụ thể trên toàn bộ kho lưu trữ thiết kế và sau đó, khi bạn tìm thấy nó, bạn có thể kéo nó lên sơ đồ và vẽ các mối quan hệ với nó, như thế làm đơn giản việc tìm ra các giao diện và sử dụng lại chúng để định nghĩa các khung công tác hoặc thậm chí cả các mẫu có thể sử dụng lại. Khả năng mới này có thể bảo đảm rằng các nhóm tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng lại các dịch vụ hiện có. Nó cũng giảm thiểu các lỗi bằng cách bảo đảm rằng các nhóm đang kết nối tới các định nghĩa dịch vụ thích hợp, có thể hoặc là một ảnh chụp nhanh đặc trưng hoặc phiên bản mới nhất.

Hình 6. Ví dụ sử dụng lại thiết kế
Tìm kiếm kho lưu trữ, chọn phần tử, kéo vào sơ đồ

Một khía cạnh sử dụng lại khác là có thể hiểu được ảnh hưởng của sự thay đổi. Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi một dịch vụ hoặc giao diện, điều cần thiết là bạn hiểu mọi vai trò và mọi mô hình có thể bị ảnh hưởng. Với phiên bản Design Manager v4 Beta, bạn có thể thiết lập một truy vấn phân tích ảnh hưởng dựa trên một phần tử nào đó, chẳng hạn như một dịch vụ. Khi bạn chạy phân tích đó, bạn sẽ thấy tất cả các phần tử mô hình sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi phần tử đó và bạn có thể sử dụng phân tích này để xác định chi phí và ảnh hưởng của việc sửa đổi một dịch vụ hoặc một thành phần.

Hình 7. Phân tích ảnh hưởng
Các kết quả phân tích hiển thị các phần tử liên quan

Các nâng cấp thêm

Một trong những tính năng mà chúng tôi đã thêm vào Phiên bản 8.0.2 của Rational Software Architect là khả năng xây dựng các bản phác thảo và sau đó hoặc liên kết những bản phác thảo đó tới thiết kế chính quy hơn hoặc chuyển đổi các phần tử của bản phác thảo thành các phần tử UML như thiết kế đã tiến triển. Trong phiên bản Design Manager v4.0 Beta, khả năng phác thảo này có sẵn trong ứng dụng web phía người dùng để sử dụng trong các hội thảo hoặc bởi những người chỉ muốn muốn cung cấp những ý tưởng phác thảo hay bổ sung đầu vào cho quá trình thiết kế mà không cần phải cài đặt toàn bộ Rational Software Architect trên máy khách.

Hình 8. Phác thảo trong Design Manager
Phác thảo trong một trình duyệt web bằng RDM

Cuối cùng, Rational Software Architect trở thành một phần quan trọng của Rational Jazz™ ALM với bản Design Manager 4.0 Beta, vì nó có thể được cài đặt vào máy chủ Jazz Team (Jazz Team Server) sẵn có. Điều này giúp tiết kiệm công sức trong việc quản trị người dùng và đơn giản hoá việc sử dụng khi xem thông tin từ Design Manager kết hợp với dữ liệu từ Rational Requirements Composer, Rational Team Concert hoặc Rational Quality Manager.

Hình 9. Triển khai Design Manager trên một máy chủ Jazz chia sẻ trong một cấu trúc liên kết đánh giá
Design Manager được triển khai trên một máy chủ Jazz chia sẻ

Các khả năng mới của Phiên bản 8.5 của Rational Software Architect

Phiên bản 8.5 của Rational Software Architect có hai chủ đề chính:

 • Tăng cường tính hấp dẫn qua việc hỗ trợ mô hình hóa cho Spring, Hibernate Spring, Hibernate, Struts2 và Java 7.
 • Tăng cường sự lựa chọn và khả năng sử dụng dễ dàng thông qua việc cho phép nhập khẩu (import) các sơ đồ Visio và cung cấp thêm nhiều mẫu sơ đồ nhỏ.

Trước tiên, hãy cùng khám phá việc hỗ trợ công nghệ mới. Mục đích chính là hỗ trợ rộng rãi càng nhiều công nghệ phổ biến hiện nay càng tốt. Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ C#, Microsoft VB.NET, Microsoft.NET WCF, Java 6, Java Persistence API (JPA), Java Enterprise Edition (JEE), Web Services - REST và SOAP, BPEL và XSD, chúng tôi đã bổ sung sự hỗ trợ cho các framework nền web phổ biến như Spring Framework, (Core, Web MVC và Transaction), Hibernate và Apache Struts2.

Hỗ trợ Spring Framework

Rational Software Architect cho phép các nhóm (teams) mô hình hóa các ứng dụng Spring và chuyển đổi chúng thành mã Java và các tệp cấu hình Spring thích hợp. Chúng tôi đã bổ sung nhiều mục mới với nhiều hình dạng biểu đồ (shape), cộng với các trình đơn và các bảng thuộc tính cho phép mô hình hóa các ứng dụng Spring Core, Web MVC và Transaction. Trong Phiên bản 8.5, bạn có thể sử dụng các sơ đồ Activity (Hoạt động) để mô hình hóa các luồng (flow) Spring Web MVC, và thông tin này, được kết hợp với một mô hình lớp có chú thích, sau đó được phép chuyển đổi để tạo ra các tệp cấu hình Spring XML phù hợp và các lớp Java có chú thích.

Hình 10. Mô hình hóa Spring trong Rational Software Architect
Bảng và trình soạn thảo đặc tính Spring

Chúng tôi cũng hỗ trợ cho phép chuyển đổi ngược các ứng dụng Spring. Tính năng dịch ngược này sẽ tạo ra các phần tử mô hình có chú thích và cũng tạo ra một sơ đồ hoạt động (activity diagram) cho Spring MVC. Điều này làm tăng thêm sự hiểu biết và cung cấp tài liệu hướng dẫn cho các ứng dụng Spring hiện có.

Hỗ trợ Hibernate

Hiện nay, Rational Software Architect cho phép các nhóm mô hình hóa và phát sinh mã code cho những ứng dụng Hibernate. Người dùng có thể mô hình hóa các thực thể và quản lý các đặc tính Hibernate, chẳng hạn như tính năng cascade onDelete, thừa kế bảng đơn (single table) và bảng cho mỗi lớp. Bạn cũng có thể nhanh chóng tạo ra các phần tử mô hình cho các bảng cơ sở dữ liệu hiện có bằng cách sử dụng Entity (Thực thể) từ mục nhập bảng Table và chọn bất kỳ bảng nào từ một cơ sở dữ liệu hiện có.

Phiên bản 8.5 hỗ trợ cả kỹ thuật dịch thuận và ngược mã Hibernate. Nó sẽ phát sinh và đọc các lớp Java có cả ghi chú thích hợp và các tệp cấu hình Hibernate. Các hình dưới đây cho thấy một mô hình hóa Hibernate và đoạn mã Java có chú thích được tạo ra nhờ tính năng dịch thuận (forward transformation).

Hình 11. Ví dụ về phép biến đổi và mô hình Hibernate
Mô hình Hibernate được chuyển đổi sang Java có ghi chú

Vì nhiều nhóm sẽ sử dụng đồng thời cả hai Spring và Hibernate, nên việc này được hỗ trợ như một cấu hình tiêu chuẩn. Bạn có thể mô hình hóa các phần tử của cả Spring và Hibernate trong một dự án duy nhất. Sau đó sử dụng Hibernate và phép chuyển đổi Java (với các phần mở rộng Spring) để phát sinh ra toàn bộ mã code Spring, các tệp cấu hình Sping, mã code Hibernate và tệp cấu hình Hibernate. Việc này giúp đơn giản hóa, dễ hiểu và phát triển nhanh chóng các ứng dụng Spring-Hibernate.

Hỗ trợ Struts2

Hiện nay Rational Software Architect hỗ trợ mô hình hóa và tạo mã Struts2. Chúng tôi đã bổ sung các bảng sơ đồ, các thanh hoạt động, các trang đặc tính tùy chỉnh và các trình hướng dẫn mới giúp dễ mô hình hóa hơn và biểu diễn các tạo phẩm Struts2 bằng UML. Như với framework Spring MVC, bây giờ bạn có thể bắt giữ các luồng điều hướng Struts2 trong các sơ đồ hoạt động UML và các khía cạnh cấu trúc như các lớp và các giao diện có thể được mô hình hóa trên sơ đồ lớp UML tiêu chuẩn. Điều này giúp dễ hiểu các ứng dụng sẵn có, dễ thiết kế các ứng dụng mới hơn và dễ truyền thông hơn và thông tin đó để cộng tác với một loạt các bên liên quan. Hình 12 cho thấy sự điều hướng trang Struts2 được mô hình hóa như một sơ đồ Activity (Hoạt động) của UML.

Hình 12. Luồng điều hướng Struts
Sơ đồ Activity hiển thị luồng trang Struts

Các cấu kiện ngôn ngữ Java 7 trong Phiên bản 8.5 của Rational Software Architect

Hiện nay Rational Software Architect cung cấp sự hỗ trợ để hiển thị trực quan và biến đổi các cấu kiện ngôn ngữ Java 7 (chẳng hạn như toán tử diamond (hình thoi), các chuỗi ký tự trong các câu lệnh chuyển mạch, xử lý tài nguyên tự động và các khai báo ngoại lệ được cải tiến để đặt tên cho các tính năng chính). Ảnh chụp màn hình trong Hình 13 cho thấy một hiển thị trực quan của toán tử diamond mới.

Hình 13. Hiển thị trực quan mã code trong Software Architect
Một phương thức Java đang sử dụng ký hiệu diamond

Các cấu kiện Java 7 này cũng có thể được hiển thị trực quan trong sơ đồ trình tự theo phương pháp tĩnh và có thể được các phép biến đổi Java tạo hoặc dùng kỹ thuật đảo ngược.

Dễ dùng hơn với tùy chọn nhập khẩu (import) Visio

Trước bản phát hành này của Rational Software Architect, nhiều tổ chức có sự đầu tư đáng kể vào các sơ đồ Visio đã rơi vào tình huống không mong đợi: tốn kém tiền bạc và thời gian để duy trì các sơ đồ Visio nhưng lại bị cấm tái tạo các sản phẩm đã được thiết kế từ trước.

Trong Phiên bản 8, chúng tôi đã giới thiệu trình nhập khẩu (importer) các dữ liệu có cấu trúc để giúp các nhóm (teams) nhập khẩu từ các trang bảng tính (spreadsheets) và từ các định dạng có cấu trúc khác. Phiên bản 8.5 cung cấp một tùy chọn nhập khẩu Visio. Phiên bản đầu tiên của tùy chọn này hỗ trợ việc nhập khẩu lớp và các sơ đồ trường hợp sử dụng vào các mô hình UML, cũng như sơ đồ mạng vào các cấu trúc liên kết triển khai.

Khả năng này cho phép các nhóm phát triển chuyển nhanh các sơ đồ Visio của họ thành một định dạng có cấu trúc hơn và thu được tất cả những lợi thế của việc sử dụng một loạt các công cụ của Rational Software Architect: sinh mã code, giả lập mô hình, kết nối mô hình, liên kết vòng đời và tái sử dụng.

Hình 14. Nhập khẩu Visio vào Rational Software Architect
Sơ đồ Visio trước và sau khi nhập khẩu

Các nâng cấp thêm

Kể từ Phiên bản 8.0 của Rational Software Architect, vào năm 2010, việc mở rộng kế hoạch triển khai đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong việc hỗ trợ cho công nghệ không thuộc IBM, chẳng hạn như hỗ trợ .NET và cơ sở dữ liệu Oracle. Điều này đã dẫn đến nhu cầu phải có một môi trường có thể hỗ trợ mô tả các cấu trúc liên kết triển khai đa dạng, phức tạp từ một máy tính cá nhân đến hệ thống máy tính lớn và với vô số các phần mềm trung gian tiềm năng. Trong Phiên bản 8.5, một bản cập nhật lớn cho miền MQ (MQ domain) hỗ trợ tất cả các khái niệm chính cần được nắm bắt.

Hình 15. Ví dụ về cấu trúc liên kết MQ
Câu trúc liên kết triển khai của hai trình quản lý hàng đợi MQ

Tóm lại, mặc dù chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi nhỏ xuyên suốt cốt lỗi của nền tảng mô hình hóa thì có 2 điểm chính cho BPMN (Business Process Modeling Notations - Các ký pháp mô hình hóa quy trình kinh doanh) là sự hỗ trợ mới cho các quy trình con (sub-processes) và các vùng hộp đen (black-box pools).

Hình 16. Các quy trình con trong BPMN2
Sơ đồ BPMN với các nhiệm vụ và một quá trình con

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=853118
ArticleTitle=Có gì mới trong bản Rational Software Architect 8.5 và phiên bản Design Manager v4 Beta
publish-date=12212012