Sử dụng các ngôn ngữ như-SQL với khung công tác MapReduce

Làm cho Hadoop dễ truy cập hơn bằng các giao diện khai báo bậc cao

From the developerWorks archives

Sherif Sakr

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 10 2012

Hãy chọn triển khai khung công tác MapReduce phù hợp nhất cho các công việc phân tích dữ liệu quy mô lớn dựa vào các kỹ năng, các sở thích và các yêu cầu của bạn. Khung công tác MapReduce là một mô hình lập trình đơn giản và mạnh mẽ, cho phép phát triển dễ dàng các ứng dụng song song có khả năng mở rộng để xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn trên các cụm máy tính thương mại lớn. Nó tách ứng dụng ra khỏi các chi tiết về chạy một chương trình phân tán. Tuy nhiên, nhiều nhà lập trình chưa quen với phong cách lập trình MapReduce và thích sử dụng một ngôn ngữ "như-SQL" để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong bài này, hãy xem một tổng quan về các ngôn ngữ và các hệ thống bậc cao được thiết kế để giải quyết những vấn đề này và thêm các giao diện khai báo trên đỉnh của khung công tác MapReduce.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=839202
ArticleTitle=Sử dụng các ngôn ngữ như-SQL với khung công tác MapReduce
publish-date=10052012