Tạo các chủ đề di động jQuery tùy chỉnh

Tùy chỉnh dáng vẻ của các trang, các thanh công cụ, nội dung, các phần tử biểu mẫu, các danh sách, các nút bấm và nhiều hơn nữa

From the developerWorks archives

Kris Hadlock

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 07 2012

Một tỷ lệ sử dụng rất cao các máy điện thoại thông minh và máy tính bảng rốt cục đang làm tăng nhu cầu cho các nhà phát triển và thiết kế web di động. Khung công tác jQuery Mobile (Di động jQuery) cho phép bạn tạo các trải nghiệm web di động cạnh tranh với các kết quả phát triển ứng dụng nguyên gốc bằng cách cung cấp truy cập nhanh đến các ứng dụng và các trang web thông qua trình duyệt web chứ không phải làm cho người dùng tải về và cài đặt các ứng dụng di động. Hãy tìm hiểu cách sử dụng khung công tác thiết kế chủ đề jQuery Mobile để tạo các trang web và các ứng dụng web di động tùy chỉnh làm nên thương hiệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=824578
ArticleTitle=Tạo các chủ đề di động jQuery tùy chỉnh
publish-date=07092012