Phát triển các ứng dụng web di động nhẹ với Dojo Mobile

Các xem xét về tối ưu hóa và hiệu năng

From the developerWorks archives

Yoshiroh Kamiyama

Last updated: 13 12 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 11 2012

Dojo Mobile là một bộ tiện ích dựa trên Dojo để tạo các ứng dụng web di động. Với Dojo Mobile, bạn có thể phát triển các ứng dụng web di động nhẹ, hiệu năng cao. Trong bài này, hãy tìm hiểu xem Dojo Mobile giải quyết các vấn đề hiệu năng như thế nào và cách bạn có thể tối ưu hóa các ứng dụng người dùng dựa trên-Dojo Mobile để làm cho chúng càng nhỏ và càng hiệu quả càng tốt. [Một vài thông tin chi tiết đã được tạo ra trong bài này để phản ánh tốt hơn ý định ban đầu của tác giả].

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=846574
ArticleTitle=Phát triển các ứng dụng web di động nhẹ với Dojo Mobile
publish-date=12132011