Giới thiệu các nhân Linux 3.3 và 3.4

Xem xét lại các nhân Linux mới nhất và các tính năng của nó với Google Android, Open vSwitch, nối mạng và nhiều hơn nữa

From the developerWorks archives

M. Jones

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2012

Vào tháng 3 năm 2012, phiên bản 3.3 của nhân (kernel) Linux đã được phát hành (tiếp theo là phiên bản 3.4 vào tháng 5). Ngoài một loạt các tính năng và các bản sửa lỗi, một số thay đổi quan trọng đã xảy ra trong những bản phát hành này, bao gồm sự kết hợp dự án Android của Google; sự kết hợp Open vSwitch; một số cải tiến về nối mạng (gồm các thiết bị mạng hợp nhóm); và một loạt các bản cập nhật hệ thống tệp, quản lý bộ nhớ và ảo hóa. Hãy khám phá nhiều thay đổi quan trọng trong các phiên bản 3.3 và 3.4 và xem qua những gì sẽ có trong phiên bản 3.5.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=832199
ArticleTitle=Giới thiệu các nhân Linux 3.3 và 3.4
publish-date=08282012