Tư duy về lập trình hàm, Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 1

Học cách suy nghĩ như một người lập trình hàm

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 06 2012

Lập trình hàm gần đây đã tạo ra mối quan tâm lớn khi tự nhận là lỗi ít hơn và năng suất cao hơn. Nhưng nhiều nhà phát triển đã thử và đã không hiểu điều gì làm cho các ngôn ngữ lập trình hàm hấp dẫn đối với một số kiểu công việc. Việc học cú pháp của một ngôn ngữ lập trình mới là dễ dàng, nhưng việc học để suy nghĩ theo một cách khác là khó. Trong bài đăng đầu tiên của loạt bài trong mục Tư duy về lập trình hàm, Neal Ford giới thiệu một số khái niệm lập trình hàm và thảo luận cách sử dụng chúng cả trong Java™ lẫn trong Groovy.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=820290
ArticleTitle=Tư duy về lập trình hàm: Suy nghĩ theo lập trình hàm, Phần 1
publish-date=06222012