Các ứng dụng Java Facebook trên Google App Engine

Tạo, thực hiện và triển khai một ứng dụng Facebook trên Google App Engine

From the developerWorks archives

Mr Joseph McCarthy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 12 2012

Việc thiếu sự hỗ trợ Java™ trong Nền tảng Facebook (Facebook Platform) không phải là một trở ngại để xây dựng các ứng dụng Facebook của bên thứ ba theo ngôn ngữ Java. Bài này cho thấy cách tạo một ứng dụng Facebook, thực hiện nó bằng Java và triển khai nó trên dịch vụ App Engine của Google.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=853351
ArticleTitle=Các ứng dụng Java Facebook trên Google App Engine
publish-date=12252012