Watson và lĩnh vực chăm sóc y tế

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm ngữ nghĩa có thể cách mạng hóa hỗ trợ ra quyết định lâm sàng như thế nào

From the developerWorks archives

Michael Yuan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 03 2012

Hiệu năng xuất sắc của Watson của IBM trong trò chơi truyền hình Jeopardy! đã thu hút trí tưởng tượng của toàn thế giới. Ứng dụng thế giới thực đầu tiên với Watson liên quan đến lĩnh vực chăm sóc y tế. Watson giải quyết các vấn đề mà các thế hệ công cụ trước đây đã không thể giải quyết được như thế nào? Watson đã dùng những cách tiếp cận kỹ thuật nào để làm cho nó khác hẳn các hệ thống khác? Bài này trả lời cách Watson đã làm thế nào khi nói về những câu hỏi đó và cung cấp cho bạn một cái nhìn thoáng qua về công nghệ đằng sau Watson dựa trên các bài thuyết trình, các đặc tả, các bài báo khoa học do nhóm nghiên cứu của IBM công bố và các cuộc phỏng vấn với các cộng tác viên của trường đại học.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=807674
ArticleTitle=Watson và lĩnh vực chăm sóc y tế
publish-date=03302012