Tích hợp thông tin qua các hoạt động đô thị để cải thiện việc phân phối các dịch vụ

Giới thiệu về Các giải pháp IBM Smarter City trên Đám mây

From the developerWorks archives

Ping Yuan, Yin Rui, Jun Chang Ma, Chen Chen, Liu Qiang, Lv Xiao, and Li Tie

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 06 2012

Các nhà quy hoạch, các nhà quản lý và các phòng ban của thành phố có thể cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng và triển khai của họ với các sản phẩm kết hợp. Trong bài này, hãy khám phá Các giải pháp IBM Smarter City (Thành phố thông minh hơn) trên Đám mây, bao gồm kiến trúc triển khai, kinh nghiệm khách hàng và sự hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các khía cạnh tuỳ chỉnh, tích hợp, hoạt động và quản lý mô hình phân phối.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=820288
ArticleTitle=Tích hợp thông tin qua các hoạt động đô thị để cải thiện việc phân phối các dịch vụ
publish-date=06082012