Kết quả cuộc thi “Sử dụng phần mềm IBM trong Khóa luận hoặc Đồ án tốt nghiệp”

Năm 2012

From the developerWorks archives

Ms. Nguyễn Tấn Thư Diễm

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 09 2012

Nhằm khuyến khích sinh viên tìm hiểu, học và sử dụng công nghệ, phần mềm nền của IBM trong học tập, nghiên cứu. Trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến học đường của IBM” (IBM Academic Initiative), chúng tôi tổ chức cuộc thi “Sử dụng phần mềm IBM trong Khóa luận hoặc Đồ án tốt nghiệp”. Đây là cuộc thi nội bộ giữa các Khoa CNTT là thành viên của chương trình, cũng là sự cám ơn của chương trình đối với các em sinh viên đã học, sử dụng phần mềm của IBM.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=833185
ArticleTitle=Kết quả cuộc thi “Sử dụng phần mềm IBM trong Khóa luận hoặc Đồ án tốt nghiệp”
publish-date=09052012