Thi tìm hiểu developerWorks, tháng 11 năm 2012

Mời các bạn tham gia

From the developerWorks archives

Ms. Nguyễn Tấn Thư Diễm

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 11 2012

Đây là cuộc thi được tổ chức hai tháng một lần, nhằm mục đích động viên các lập trình viên, các sinh viên tìm hiểu sản phẩm và công nghệ của IBM đồng thời tải về các phần mềm dùng thử hoặc miễn phí của IBM trên trang developerWorks.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=845656
ArticleTitle=Thi tìm hiểu developerWorks, tháng 11 năm 2012
publish-date=11152012