DB2 10: Có gì mới trong DB2 10 cho Linux, UNIX và Windows

Hiệu năng và độ tin cậy tăng lên, chi phí hoạt động thấp hơn và phát triển ứng dụng dễ dàng hơn

From the developerWorks archives

Roman Melnyk

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 09 2012

Bài này phác thảo các tính năng và các nâng cấp chủ yếu trong IBM® DB2® 10 cho Linux®, UNIX® và Windows®. Phiên bản mới nhất, được phát hành trong Tháng Sáu, cung cấp chức năng mới tập trung trực tiếp vào các nhu cầu nghiệp vụ của bạn trong các lĩnh vực về giảm chi phí, hiệu năng ứng dụng, năng suất và độ tin cậy.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=832422
ArticleTitle=DB2 10: Có gì mới trong DB2 10 cho Linux, UNIX và Windows
publish-date=09192012