Di trú từ DB2 Control Center sang IBM Data Studio

Một hướng dẫn toàn diện cho người dùng DB2 Control Center để tìm hiểu và bắt đầu sử dụng IBM Data Studio

From the developerWorks archives

Antonio Maranhao and Kevin Jiang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 11 2012

Kể từ khi các công cụ IBM® DB2® Control Center (Trung tâm Điều khiển DB2 của IBM) đã bị loại khỏi DB2 9.7, người ta đã khuyến khích người dùng chọn sử dụng các công cụ IBM Data Studio (Xưởng dữ liệu của IBM) và IBM InfoSphere® Optim™ để quản lý các cơ sở dữ liệu DB2. IBM Data Studio 3.1 (Phiên bản 3.1 của IBM Data Studio) đã được phát hành vào tháng 10 năm 2011 với một loạt nâng cấp so với các phiên bản trước đó, làm cho nó trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho Control Center. Bài này nhằm mục đích giúp người dùng DB2 chưa quen với các công cụ của Control Center nhanh chóng chuyển sang IBM Data Studio.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=844719
ArticleTitle=Di trú từ DB2 Control Center sang IBM Data Studio
publish-date=11192012