Nghiên cứu sâu về Ấn bản DB2 Advanced Enterprise Server, Phần 2, Liên hiệp và sao chép Q

David Tolleson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 03 2012

Đây là bài thứ hai trong loạt bài nêu bật IBM® DB2® Advanced Enterprise Server Edition (IBM DB2 AESE - Ấn bản Máy chủ doanh nghiệp nâng cao DB2 của IBM) cho Linux®, UNIX® và Windows® (LUW) — một gói phần mềm gồm phiên bản V9.7 của IBM DB2 Enterprise Server Edition (Ấn bản máy chủ doanh nghiệp DB2 của IBM) kèm theo tối ưu hóa, cộng với một bộ các công cụ quản lý và phát triển mạnh mẽ. Khi cung cấp một giải pháp tích hợp, toàn diện trong một gói, DB2 AESE cải thiện khả năng quản lý môi trường DB2 của bạn mà không làm phức tạp thêm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=801333
ArticleTitle=Nghiên cứu sâu về Ấn bản DB2 Advanced Enterprise Server, Phần 2: Liên hiệp và sao chép Q
publish-date=03092012