Triển khai Tính năng DB2 pureScale trên Linux

Dễ như đếm 1-2-3

From the developerWorks archives

Aslam Nomani, Pandu Mutyala, and Yugandhra Rayanki

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 02 2012

IBM® DB2® pureScale™ Feature (Tính năng DB2 pureScale của IBM) cho phép bạn mở rộng cơ sở dữ liệu của mình bằng cách dễ dàng bổ sung thêm các máy tính vào cụm của bạn. Bài này hướng dẫn bạn từng bước thông qua quá trình triển khai Tính năng DB2 pureScale trên SUSE Linux®. Bài này sử dụng cơ sở hạ tầng Ethernet 10 gigabit trong một cấu hình máy chủ có hai hệ thống x3850 X5 được kết nối với một bộ điều khiển lưu trữ DS5100. Bài này cũng bao gồm các bước sau cài đặt và thông tin cơ bản để sử dụng DB2 pureScale, như cách thêm và loại bỏ các thành viên và cách để chắc chắn bạn đã chuẩn bị cho tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=791611
ArticleTitle=Triển khai Tính năng DB2 pureScale trên Linux
publish-date=02062012