Nghiên cứu sâu về Ấn bản DB2 Advanced Enterprise Server, Phần 1, Quản lý hiệu năng và tối ưu hóa lưu trữ

IBM Staff

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 03 2012

IBM® DB2® Advanced Enterprise Server Edition (IBM DB2 AESE - Ấn bản Máy chủ doanh nghiệp nâng cao DB2 của IBM) là một phần mềm đóng gói phiên bản V9.7 DB2 Enterprise Server Edition của IBM kèm theo các công cụ quản lý, phát triển và tối ưu hóa với một mức giá duy nhất. Một giải pháp toàn diện để quản lý các khía cạnh quan trọng của các môi trường DB2, nó đơn giản hoá việc nhận và sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu lõi, như tối ưu hóa lưu trữ, tối ưu hóa hiệu năng và tạo công cụ. Với việc đưa các khả năng này vào trong một gói, bạn có thể giảm chi phí và cải thiện khả năng quản lý môi trường DB2 của bạn. Bài này tập trung vào việc quản lý hiệu năng và tối ưu hóa lưu trữ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=801319
ArticleTitle=Nghiên cứu sâu về Ấn bản DB2 Advanced Enterprise Server, Phần 1: Quản lý hiệu năng và tối ưu hóa lưu trữ
publish-date=03092012