Tạo các tập lệnh một cách hiệu quả hơn trong trình soạn thảo SQL và XQuery

Tận dụng các tính năng mới trong trình soạn thảo

From the developerWorks archives

Hardik Patel and Mark Kitanga

Last updated: 08 12 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 09 2012

Trình soạn thảo SQL và XQuery đã được tăng cường với các tính năng mới có thể giúp bạn phát triển các tập lệnh SQL của bạn hiệu quả hơn. Các tính năng như ô cửa sổ lệnh và thanh công cụ của trình soạn thảo đặt các kiểm soát, tùy chọn, và các nút mà bạn chỉ cần nhấp chuột. Bài viết này mô tả những tính năng mới và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=832394
ArticleTitle=Tạo các tập lệnh một cách hiệu quả hơn trong trình soạn thảo SQL và XQuery
publish-date=12082011