Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8)

From the developerWorks archives

Paul Zikopoulos and Steven Astorino

Last updated: 18 08 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 08 2012

Hãy tìm hiểu chi tiết những gì làm cho mỗi ấn bản của DB2 9.7 cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows là duy nhất. Các tác giả trình bày ra các đặc tả kỹ thuật cho từng ấn bản, các xem xét về giấy phép sử dụng, các thay đổi lịch sử trong suốt chu kỳ phát hành DB2 9.7, và tham khảo một số điều thú vị mà khách hàng đang làm với DB2. Bài viết phổ biến này cũng được cập nhật trong quá trình phát hành cho bất kỳ thay đổi về giấy phép nào trong phạm vi nội bộ phiên bản, được công bố trong gói vá lỗi. Bài viết này cũng thảo luận về một số chi tiết của bản phát hành DB2 9.8, là phương tiện chuyển tải các tính năng của DB2 pureScale. [09/06/2011: Các tác giả cập nhật bài viết này để thêm các thông tin về những thay đổi mới nhất được thực hiện trong gói vá lỗi cho bản phát hành DB2 9.7. – Ban biên tập]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=829581
ArticleTitle=Ấn bản phân phối DB2 9.7 nào là phù hợp với bạn? (và điểm qua DB2 pureScale phiên bản 9.8)
publish-date=08182011