Mua giấy phép sử dụng các máy chủ DB2 9.7 phân tán trong môi trường sẵn sàng cao (HA)

From the developerWorks archives

Paul Zikopoulos and Steven Astorino

Last updated: 18 08 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 08 2012

Có phải bạn đang cố gắng để đảm bảo rằng bạn mua giấy phép sử dụng máy chủ DB2® Version 9.7 (DB2 9.7) cho Linux, UNIX và Windows của IBM một cách đúng đắn trong một môi trường sẵn sàng cao? Bạn không có thời gian hoặc không muốn đọc qua các thông báo, PLET, hoặc tờ cấp phép của bạn? Các tác giả Paul và Steve Zikopoulos Astorino giải thích tất cả bằng thứ tiếng Anh dễ hiểu cho phiên bản DB2 9.7, đã sẵn dùng rộng rãi từ ngày 17 tháng 6, 2009 và các phiên bản sau này. [Ngày 16 tháng 6 năm 2011: Các tác giả cập nhật bài viết này, gồm thêm các thông tin về các thay đổi mới nhất trong gói vá lỗi cho phiên bản DB2 9.7. Ban biên tập]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=829575
ArticleTitle=Mua giấy phép sử dụng các máy chủ DB2 9.7 phân tán trong môi trường sẵn sàng cao (HA)
publish-date=08182011