Cách triển khai các ứng dụng đám mây vào IBM Workload Deployer

Sử dụng các công cụ phát triển Workload Deployer trong Rational Application Developer

From the developerWorks archives

Aditya Matange and Morris Johnson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 08 2012

Thiết bị IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) cung cấp một môi trường đám mây quản lý dễ dàng và có khả năng tùy chỉnh để triển khai ứng dụng, có cung cấp tài nguyên theo yêu cầu. Phiên bản 8.0 của Rational Application Developer cho WebSphere hỗ trợ chức năng Workload Deployer dưới dạng các công cụ để phát triển các ứng dụng và triển khai chúng vào thiết bị đó. Bài này trình bày chức năng phổ biến trong thiết bị Workload Deployer mới để xây dựng và triển khai một ứng dụng đám mây đơn giản từ đầu đến cuối.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=828771
ArticleTitle=Cách triển khai các ứng dụng đám mây vào IBM Workload Deployer
publish-date=08022012