Quay lại bài viết

Hình 10. Bản phác thảo kiến trúc N-tầng
Bản phác thảo cho ứng dụng Cung cấp dịch vụ ăn uống trực tuyến tại công ty Yummy Inc.

Quay lại bài viết